matrikel / land registry

Latin: 1. Fortegnelse, protokol eller liste over fast ejendom så som landbrug i en stat,
en ejendomsregistrering med ejendommenes skatteevne, hartkorn.
2. Opgørelse over ansatte og studerende ved universiteter, eksempelvis S. Birket-Smith: Kjøbenhavns Universitets Matrikel 1611-1829, Bd. I-III, København 1890-1912. Bd I: 1611-1677, BD II: 1677-1740; BD III: 1740-1829 .
- http://archive.org/details/kjbenhavnsuniv01kbuoft
Bland danske matrikler over ejendomme som blev systematiseret i enevælden, kan nævnes
matriklerne i 1662, 1664 (amtsstuematriklen), 1668 (rentekammermatriklen) og 1844.
Matrikler registreres i Matrikelbøger i Rigsarkivet, i Landsarkiverne og i lokalarkiver, eksempelvis Specialregistraturer i Rigsarkivet i København. - Matriklerne 1664 og 1688. (Udg. af Rigsarkivet v. O. Bro-Jørgensen). 1968. - 169 s. og Landmaalingsarkivet - Matrikulsarkivet: 19/7 1693 til 19/7 1943.
Se også: Direktoratet for Matrikelvæsenet ; Engprotokoller ; geografi ; græsningsprotokoller ; Kort- og matrikelstyrelsen ; landgilde ; landinspektionsvæsen ; lokalhistorie ; markbøger ; Matrikeldirektoratet ; Matrikelkontoret ; mølleskyld ; offentlig forvaltning ; tinglysning ; skovprotokoller ; topografi ; udstykning.

Litteratur

Tidsskrift for Opmaalings- og Matrikulsvæsen : Medlemsblad for Landinspektørforeningen.
/ : Den Danske Landinspektørforening, 1895-1949.
- http://ddl.berightthere.dk/archive/sub-type/19
Forsættes som: landinspektøren
Landinspektøren : tidsskrift for kortlægning og arealforvaltning.
/ : Den Danske Landinspektørforening, 1950-2008.

Ejendomsændringer i det 20. århundrede. / : Redaktion: Esben Munk Sørensen. Udgivet af Den danske Landinspektørforening i anledning af foreningens125-årsjubilæum. - København, 2000.
Records relating to the early history of Boston. I-39 (1876).
- http://archive.org/details/recordsrelatingt13bosto
'V. 1, 1876. [Boston tax lists, etc., 1674-1695].
Fortescue-Brickdale, Charles: The Land transfer acts, 1875 and 1897 : with a commentary on the sections of the acts, introductory chapters explanatory of the acts, and the conveyancing practice thereunder : also the land registry rules, forms, and fee order, orders in council for compulsory registration, &c., together with forms of precedents and model registers, &c. (1899).
- http://archive.org/details/landtransferacts00fort
Fortescue-Brickdale, Charles: The practice of the land registry under the transfer of land act, 1862 : with such portions of the rules as are now in force ; and general instructions, notes, forms, and precedents (1891).
- http://archive.org/details/cu31924021755792
Landbrugsministeriet: Foreløbige arkivregistraturer : Serie 4. 5 : Domænekontorets kortaflevering 1917 : (Diverse matrikel og parcelkort, fiskeri-, skov- og strandkort samt bygningstegninger m.v.), 1962. - 218 s.
Liber census Daniæ, Kong Valdemar den andens jordebog, udgivet og oplyst af O. Nielsen (1873).
- http://www.archive.org/details/libercensusdani00waldgoog
Steenstrup, Johannes C. H. R.: Studier over Kong Valdemars jordebog. Efter trykte og utrykte kilder (1874).
- http://www.archive.org/details/studieroverkong00steegoog


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page