Lægernes Pension

Lægernes Pension blev stiftet i 1946 og har ca. 90 pct. af alle læger i Danmark som medlemmer.
Pensionsordningen er obligatorisk for læger, der er omfattet af kollektiv overenskomst.
I 1987 blev pensionskassen delt. Den gamle pensionskasse fik navnet "Lægernes Pensionskasse Under Afvikling". Den ophørte med at modtage indbetalinger 31. marts 1987. Samtidig blev der oprettet en ny pensionskasse, "Lægernes Pensionskasse", som fra da af modtog indbetalingerne. Opsplitningen af pensionskassen skal ses på baggrund af realrenteafgiften, som blev indført i 1983.
I 1992 oprettede pensionskassen Lægernes Pensionsbank som et datterselskab.
I 2003 blev Lægernes Pensionskasse og Lægernes Pensionskasse Under Afvikling (samt yderligere en pensionskasse, "Lægernes Enkekasse") fusioneret til én juridisk enhed. Den fortsættende pensionskasse fik navnet Lægernes Pensionskasse.
I slutningen af 2004 oprettede Lægernes Pensionskasse sin egen investeringsforening, Lægernes Pensionsinvestering.
Se også: Klimaforandringer ; Pension.

Litteratur

Pensionsselskaber vil stoppe multinationale giganters klimaskadelige lobbyisme : At stoppe selskaber fra at udføre lobbyisme, der går imod Parisaftalens målsætninger, står højt på flere store investorers dagsorden i år. Både den svenske pensionsfond AP7 og danske Lægernes Pension har besluttet at ekskludere en række selskaber for at modarbejde målsætningerne fra Parisaftalen. I dag tages emnet også op på MP Pensions generalforsamling. Sebastian Gjerding, Bo Elkjær. I: Information, 6. april 2019.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page