LORAN

Long Range Navigation. Langtrækkende navigation.
Fællesbetegnelse for amerikanske langdistance navigationssystemer, hvis enkelte dele betegnes Loran A, B eller C. Loran A er det primære navigationsinstrument for USAs strategiske atomundervandsbåde. En SLBMs nøjagtighed er direkte afhængig af ubådens positionsbestemmelse, hvorfor den er stærk afhængig af navigationshjælpemidler. En amerikansk LORAN-C station på Færøerne oprettet i 1959 under den kolde krig er muligvis i strid med dansk atomvåbenpolitik og dansk basepolitik. LORAN-C systemet afløses fra 2005 af GPS.

Litteratur

Betænkning afgivet af Det af Ministeren for Grønland under 19. februar 1959 nedsatte Udvalg vedrørende Besejling af Grønland, 2. september 1959. - København : O. C. Olsen & Co. A/S, Bogtrykkeri, 1959. - 176 s.
'Til brug for luftfarten findes der allerede to LORAN-stationer i Vestgrønland og en på Færøerne. Endvidere er der i Østgrønland to LORAN-stationer under oprettelse. Der er planer om yderligere at udbygge dette system efter nyere principper. Systemet har kun i enkelte tilfælde været anvendt i danske skibe, og man har således ingen erfaringer for dets anvendelighed i grønlandske farvande'. Finsson Johansen, Sámal Tróndur: Færøerne under den kolde krig : de militære installationer.
- http://logting.elektron.fo/logtingsmal/logtingmal99/ymist%20tilfar/Kalda%20kriggid.stfj.htm
Westh Nielsen, Kurt: Danmark lukker navigationssystem. I: Ingeniøren, 2003:19.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page