Lannung, Hermod ; Lars Hermod Skræntskov Larsen Lannung

F. 1895 D. 1996
Radikal politiker. Herman Lannung blev født på en vestsjællandsk bondegård i 1895. Han blev student fra Sorø Akademi og læste jura i København. I 1928 blev han landsretssagfører. Tidligt meldte han sig ind i Det radikale venstre. Som repræsentant for dette parti kom han i Københavns Borgerrepræsentation 1933-1951 i Landstinget 1939 i Folketinget. HL var fra 1946-57 og fra 1961-68 medlem af den danske FN-delegation og dansk medlem af Europarådet. Allerede som ung var HL engageret i internationalt politisk arbejde. I 1917-19 var han sekretær i det danske gesandtskab i Petrograd og oplevede revolutionen der. Medarrangør af den internationale ungdomskonfernce for folkeforbund, forsoning og fred i København 1921. Fra maj 1924 leder Fritjof Nansens hjælpearbejde for hungersramte intelektuelle i Sovjetunionen. HL lærte sig russisk, fik en rusisk kone, som desværre døde alleree i 1938. Han erhvervde også en stor samling ikoner, da disse jo næsten blev smidt ud af de russiske kirker. I FN under den kolde krig var det en stor fordel for HL at kunne føre korridorsamtaler med russere forud for egentlige forhandlinger.
Også i Danmark havde HL tillidsposter. Som formand for landsorganisationen Een Verden blev Lannung i 1977 i Paris valgt til præsident for Een Verdens verdensorganisation World Federalist Movement (hvor Peter Ustinnov nu er præsident).
I 1982 æresmedlem af FN-forbundet.
HL var også formand for Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen.
præsident for den store internationale fredskonference i Bella Centeret i København i 1986. Da det blev kendt, at Lannung skulle lede fredskonferencen, kom der en hetslignende kritik i den konservative presse både i Danmark og i Norge og mod fredsaktivister i almindelighed. Lannung tog kritiken roligt og svarede enkelte gange uden at injuriere.
Hermod Lannungs Fond er opkaldt efter ham.

Litteratur

Lannung, Hermod: Min russiske Ungdom.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page