Det radikale Venstre

Tidlige navne: Folketingets Venstre stiftet 1878, også kaldet Det forenede Venstre.
Oprindelig dansk liberalt militærkritisk parti stiftet i 1905 ved en splittelse af Venstre­reform­partiet. Basis i husmandsbevægelsen. Første ministerium 1909-1910. Andet radikale ministerium 1913-1920. Regeringssamarbejde med Socialdemokratiet 1929-1940. Medlem af Samlingsregeringen juli 1940-1943.
Modstander af dansk medlemskab af Atlantpagten, 1949 frem til trekant-regeringen i 1957? Spørgsmålet om accepten af NATO fører til en splittelse af det radikale venstre ved dannelsen af det liberale Fredspolitisk Folkeparti. Militærkritisk frem til afslutningen af den kolde krig.
Modstander af efterretningstjenesternes registrering af lovlig politisk virksomhed under den kolde krig.
Det radikale Venstre anså det i 1960'erne 'for tvingende nødvendigt, at atomprøvesprængninger forbydes internationalt, og at atomvåben ikke spredes yderligere'. Partiet var 'derfor absolut modstander af atombevæbning af danske styrker og modstander af fremmede styrker i Danmark og støtter bestræbelserne for at oprette militært udtyndede atomvåbenfri zoner i Centraleuropa og andre spændingsfyldte steder i verden.
Deltager i det alternative sikkerhedspolitiske flertal. Partier et medlem af mindretalsregeringen Helle Thorning-Schmidt sammen med S og SF, 2011-..
Aviser: Fyns Venstreblad, Holbæk Amts Venstreblad, Nordsjællands Venstreblad, Politiken (til 1970), Skive Folkeblad, Ugens Politik. Blandt radikale politikere kan nævnes redaktør Aage Bertelsen, Jens Bilgrav Nielsen, Niels Bramsager, Edvard Brandes, Georg Brandes, Thomas Christensen, Meta Ditzel, Else Elbæk, Bjørn Elmquist, Sofie Geltzer Jensen, Mogens Godballe, Andreas Th. Grønborg Ruth Gunnarsen, Eline Hansen, Svend Haugaard, H. Heilbut, C. C. Heilesen, Marie Hjelmer, Oskar Johansen, Gerhard Kemp, Jørgen Jørgensen, Kristen Helveg Petersen, Niels Helveg Petersen, Marianne Jelved, Naser Khader, Holger Alfred Kristiansen, Christian Lageri, Hermod Lannung, Helge Larsen, Lars Larsen-Ledet, Peter Munch, fiskeriminister Oluf Pedersen, Niels Petersen, Thorvald Poulsen, Johanne Rambusch, Frantz Christoffer Rasmussen, Ove Rode, Jesper Simonsen, Carl Slengerik, Ditte Staun, Arne Stinus, Margrethe Vestager, Harald Westergaard Andersen, Carl Th. Zahle og Else Zeuthen.
Partiets ungdomsafdeling, Radikal Ungdom, pulicerer tidsskriftet Tidens Tanker 1948-.
Se også: Danmark: Politiske partier.

Litteratur

Fog-Petersen, Gunnar: Det radikale Venstres Historie I-II.
- Odense : Kulturhistorisk Forlag, 1938-1939. - 480+464 s.
Johansen, Oskar: Det radikale Venstre. I: Det ny Aarhundrede, 1906:2 s. 61-68.
Koppel, Valdemar: Af Politikens Historie. - København : Politikens forlag, 1946. 258 + 272 s.
Larsen, Helge: Avis, egn og folk. Holbæk Amts Venstreblad, 1980. - ISBN 87-980931-1-8.
Leder: Ja, Anna Mee Allerslev måtte gå. I: Information, 26. oktober 2017.
Det radikale Venstre 1905-1955 : 50 års folkeligt og politisk virke / Erik Rasmussen ; Roar Skovmand.
- København : Det danske forlag, 1955. - 347 s.
Retfærdig retning for Danmark: Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. / : Mette Frederiksen et al. Christiansborg, 25. juni 2019.
Damkjær, Ole: Radikale vil styrkke FN-konventioner. I: Berlingske Tidende, 01/22/2004.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page