lejekaserne

I 16- og 1700 tallet var hærens mandskab normalt privat indkvarteret i byerne hos borgere og på landet hos bønder, der mod et vederlag var forpligtet til at være kvarterværter. Samfundsudviklingen herunder indførelsen af den almindelige værnepligt medførte imidlertid, at man gik over til at bygge kaserner, hvor det indkaldte mandskab blev indkvarteret. Den private indkvartering hos borgere og bønder fandt dog sted helt til slutningen af 1800-tallet i enkelte tilfælde.
Ordningen med private kaserner blev nok påbegyndt i 1700-tallet i de byer, der havde store garnisoner. Den fandtes i hele landet. Så sent som i 1901 blev der i Aalborg opført en privat bykaserne. Fælles for de private bykaserner er, at de var ret små, normalt kunne der højst inkvarteres fra 30 - 100 mand.
Det normale var imidlertid, at staten og de kommuner, der havde garnison, byggede og anlagde kaserner i henhold til særligt fastlagte bestemmmelser jf. lov nr. 91 af 1924 om indkvartering. Efter anden verdenskrig har staten imidlertid alene stået for bygning af kaserner, men loven om indkvartering af 1924 blev først ophævet i 1959.
Se også: Garnisionsby ; kasemat.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page