I sommeren 1980 begynder Nej til Atomvåben at udsende et tidsskrift.
De to første numre af tidsskriftet hedder " ", fordi organisationens medlemmer skulle komme med navneforslag. Tidsskriftet får senere navnet Ekstra-Posten.
Forsidetegning: Claus Deleuran.

Nej til Atomvåben

Atompacifistisk dansk fredsgruppe oprettet i januar 1980 efter ved-tagelsen af NATOs dobbeltbeslutning i december 1979. Dansk afdeling af European Nuclear Disarmament.
NTA var en tværpolitisk græsrodsbevægelse bestående af lokal- og emnegrupper samt et landskontor der koordinerede det daglige arbejde. Nej til Atomvåben afholdt halvårlige landsmøder for medlemmerne, hvor de aktive fastlagde de fælles retningslinjer. NTA arbejdede tæt sammen med Kvinder for fred og var i opposition til Samarbejdskommiteen for fred og sikkerhed under den anden kolde krig.
NTA var dog sammen med Samarbejdskommiteen og Radikal Ungdom de danske medarrangører af Fredsmarch 81 fra København til Paris. Nej til Atomvåben støttede også Kvindefredslejren ved Ravnstrup og Fredsfestival 1986.
NTA blev, ifølge PET-kommissionens beretning fra 2009, overvåget af Politiets Efterretningstjeneste fra start til slut. Blandt initiativtagerne til Nej til Atomvåben er Mads Nissen Styrk, lektor Erik Bernstorff og journalisten Jørgen Dragsdal på Information. Blandt Nej til Atomvåbens medlemmer var Arne Hansen, Birthe Andersen, Marie Bergsø, Kaj Bollmann, Eigil Poulsen, Jens Thoft, Troels Toftkær og Judith Winther. Søsætter bl.a. kampagnen: Et Europa uden atomvåben i 1983. Opløst 1991 pga uenighed om holdningen til Golfkrigen. NTA udgav tidsskrifterne “Ekstra-Posten”, 1980-1991 og kvartalsavisen “Nej til Atomvåben”, 1980-198? Nej til Atomvåben modtog PH-prisen i 1981. Arkiv: ABA.
Se også: Charta 77 ; Fredskaravanen 84 ; fredspræster ; Greenpeace ; OOA ; Radikal Ungdom ; Roskilde Fredskomite.

Litteratur

Nej til Atomvåben: Dansk sikkerhedspolitik. 1989. - [16] s. - ISBN 87-88161-05-6
Nej til Atomvåben: Forstærkningsaftalerne - hvad siger politikerne? 1985. - 19 s.
Nej til Atomvåben: Fredsarbejde - hvor står vi i dag? 1984. - 35 s.
Nej til Atomvåben: Fredslejre : Greenham Common, Comiso / Anette Westrup ; Judith Winther. 1983. - 11 s.
Nej til Atomvåben: Fredsstemmer fra Østeuropa - indlæg i en dialog. 1985. - 103 s. - ISBN 87-88161-22-6
Nej til Atomvåben: Fup eller fakta om dansk sikkerhedspolitik. - Århus : Nej til Atomvåben, 1981? - 19 s.
Nej til Atomvåben: Hvad er NTA? 1983. - 13 s.
Nej til Atomvåben: Hvem behærsker havene - indlæg fra fredsgrupper jorden rundt / red. Judith Winther. 198[6?] - 113 s. - ISBN 87-88161-36-6
Nej til Atomvåben: Kirken og freden. 1984. 31 s.
Nej til Atomvåben: Krigen og freden : En materialeliste og anden pædagogisk hjælp til brug ved planlægning i undervisning. 198? - 24 s.
Nej til Atomvåben: Lokale atomvåbenfri zoner - Danmark og internationalt. [1987]. - 61 s. - ISBN 87-88161-40-4
Nej til Atomvåben: Norden som atomvåbenfri zone. 1983. - 16 s.
Nej til Atomvåben: NTA kursus foråret 1983. 1982 ; 1983. - 24 s.
Nej til Atomvåben: Orientering om "Nej til Atomvåben". 1981. - 20 s.
Nej til Atomvåben: Vi vil leve. 1986. - 88 s. - ISBN 87-981276-0-8.
Christensen, Ann-Dorte: Kvinder i fredsbevægelsen : Hverdagsliv og politisk organisering belyst gennem en undersøgelse af Kvinder for Fred og Nej til Atomvåben i Aalborg 1980-86. Aalborg Universitetscenter, 1990. - 130 s.
For en global sikkerhed. : Fredsbevægelsen Nej til Atomvåben i Danmark 1979-1986 / Anne Kirstine Hyldgaard Trauelsen ; Jakob Bo Nielsen. speciale 2006.
Harvel, Václav: Politik og samvittighed - Essays af Vácalv Havel. Nej til Atomvåben, 1987. - 60 s. - ISBN 87-88161-41-2
ET LIV – med fokus på samfund og fred. / : Jørn Boye Nielsen. Eget forlag, 2018.
Rejsen til Sovjet : Rapport fra NTA's besøg hos Sovjets Fredskomite / Inger Brøndum ; Ole Wødie. Nej til Atomvåben, 1984. - 19 s.
Toftkjær, Troels: Det østtyske fredsråd. Nej til Atomvåben, 1983. - 4 s.
En verden for mennesker - ikke for våben. / Formidlingsgruppen Nej til Atomvåben, 198?. - [16] s.
Wivel, Peter: STASI's danske spion. I: Politiken, 11/25/2007.
Winther, Judith: De danske forstærkningsaftaler. Nej til Atomvåben, 1985. - 47 s.
Winther, Judith: Politik fra neden : Om 1980ernes fredsbevægelse. 1992. - 199 s. - ISBN 87-98312-6-2


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page