Judith Winther, 1995. Fotograf: Holger Terp
Argument nr. 7, 1993

Winther, Judith

F. 1924 D. 2004
Dansk fredsaktivist og pacifist.
Judith Winther var medlem af Aldrig mere Krig, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed samt stiftende medlem af Nej til Atomvåben i 1980. Redaktionsmedlem af tidsskriftet Vandkunsten i hele udgivelsesperioden 1989-1992. Stiftende medlem af tidsskriftet Arguments redaktion 1992-1994. Argument var en videreførsel af NTA's tidsskrift Ekstraposten. Omfattende forfatterskab. Hovedværker: Politik fra neden og Civilsamfundets udvikling og historie.
Se også: Lektor Judith Winther, Nordisk Institut for Asienforskning.

Litteratur

Schade, Rex O.: Højskolen og Den 2. Kolde krig. I: Højskolebladet, 2010.
Winther, Judith: Anmeldelse : Før det blir for sent - atomkrig eller nedrustning. Bidrag af 27 forfattere. I: Forsvar, 1982:8-9 s. 46.
Winther, Judith: Anmeldelse : Galtung, Johan: Man skal spå om fremtiden. I: Fred og Frihed, 1981:4 s. 9.
Winther, Judith: Anmeldelse : Gemensam säkerhet, ett program for nedrustning. Rapporten fra den uafhængige kommission for nedrustnings- og sikkerhedsspørgsmål under ledelse af Olof Palme. I:. Forsvar, 1982:8-9 s. 46.
Winther, Judith: Anmeldelse : Jan Otto Johansen : Skumring i øst, racisme og nasjonalisme i det nye Europa. I: Argument, 1993:7 s. 30 og 32.
Winther, Judith: Anmeldelse : Terp, Holger: Danske Kvinders Fredskæde og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed i perioden 1915-1925. I: NB, 1995:3 s. 30.
Winther, Judith: Anmeldelse : Terp, Holger: Ellen Hørup : et biografisk essay. I: Ekstraposten, 1990: 2 s. 23.
Winther, Judith: Anmeldelse : Terp, Holger: Fred på Tryk.
I: Ekstraposten, 1989:6 s. 32.
Winther, Judith: De danske forstærkningsaftaler.
- København : Nej til Atomvåben, 1985. - 47 s.
Winther, Judith: Atomvåbenførende skibe i danske havne?
I : Ekstraposten, 05/30/1985 s. 14-17.
Winther, Judith: Atomspredning. I: Argument, 1992:1 s. 8-11.
Winther, Judith: Et civilt samfund i svøb : Om folkelige bevægelser i de arabiske lande. I: Argument, 1993:1 s. 12-14.
Winther, Judith: Danes Say No to Nuclear Capable Ship Visits.
I: International Disarmament Campaigns, vol. 76 s. 1-3. 1988.
Winther, Judith: Demokrati og verdensorden. I: Fred og Frihed, 1991:3 s. 4-6.
Winther, Judith: Er et defensivt forsvar alternativet? I: Information, 02/081984.
Winther, Judith: EUCLID. I: Fred og Frihed, 1991:1 marts s. 8.
Winther, Judith: FN som fredsbevarende faktor. I: Fred og Frihed, 1984:3 s. 4-5.
Winther, Judith: En forstemmende dag i Prag. I: Information, 07/02/1988.
Winther, Judith: Fra kold krig til FN-militarisme :
fredsbevægelserne under forandring. I: Fred og frihed ; Ikkevold, 1995:2 s. 8-11.
Winther, Judith: Frankrigs atomare rolle. I: Information, 09/12/1995.
Winther, Judith: Fredsfolk og statsfjender. I: Ekstraposten, 1990:4 s. 15-16.
Winther, Judith: Fredslejre afslører militærets hastværk. I: Fred og Frihed, 1982:2 s. 10.
Winther, Judith: Frihed til fredsarbejde - overalt! I: Information, 10/24/1984.
Winther, Judith: Fæstning Europa. I: Fred og Frihed ; Ikkevold, 1992:2 s. 12.
Golfkrig og våbenhandel. I: På vej, 1991:1 s. 6-7.
Winther, Judith: Gårsdagens ideer løser ikke morgendagens problemer. I: Informations kronik, 5.2. 02/051990.
Winther, Judith: HCA i Riga. I: HCA Nyhedsbrev, 1995:2 s. 3.
Winther, Judith: Historieforfalskning. I: Fred og Frihed ; Ikkevold, 1992:1 s. 26.
Winther, Judith: Honør for militæret : Et svar til Allan Fosberg. I: Argument, 1992:1 s. 28-30.
Winther, Judith: Hvad skal vi med NATO?. I: Ekstraposten, 1990:4 s. 5-11.
Winther, Judith: Hvad stjernekrig kan bruges til.. I: NtA Kvartalsavisen, 1985:23 s. [5].
Winther, Judith: Hvem definerer en krise mht militær forstærkning? I: Information, 05/20/1985.
Winther, Judith: International politik : kan erfaringerne fra Jugoslavien bruges til noget positivt? I: Argument. 1994: 11. s.
Winther, Judith: Hvis krigen begynder. I: Nej til Atomvåben, 1981:6 s. 12.
Winther, Judith: Hvorfor ikke ikke-offensivt forsvar. I: Politikens kronik, 06/16/1986.
Winther, Judith: Kampen om CSCE. I: Argument, 1992:2 s.10-11.
Winther, Judith: Kemiske våben. I: Aktuelt, 04/24/1986.
Winther, Judith: Kemiske våben. I: Ekstraposten, 05/02/1986.
Winther, Judith: Kom med signaler om viljen til dialog. I: Information, 03/13/1986.
Winther, Judith: Krig skaber hære. I: Argument, 1993:6 s. 18-19.
Winther, Judith: Krigens unødvendighed. I: Vandkunsten, 1990:4 s. 6-20.
Winther, Judith: Krigsmyter og myter om krigen. I: Argument, 1993:8 s. 16-19.
Winther, Judith: Lang tradition for anti-atomaktivitet i New Zealand. I: Information, 22.2. 02/22/1985.
Winther, Judith: Letsind og overreaktion. I: Information, 08/20/1990.
Winther, Judith: London. I: Nej til Atomvåben Månedsnyt, 1982: Juli s. 12.
Winther, Judith: Looking for links. I: Disarmament Campaigns, 1982:9 pp. 8-9.
Winther, Judith: Læren fra Jugoslavien. Winther, Judith: Fred og Frihed ; Ikkevold, 1994:2 s. 20-21.
Winther, Judith: Magtkampen i og omkring Europa. I: Fred og Frihed, 1991:4 s. 7-9.
Winther, Judith: Mellemdistanceraketter i Europa. I: Ekstraposten, 1987:8 s. 18-20.
Winther, Judith: No Nuclear Armed Ships in Danish Harbours? I: Peace Magazine, 1988: August-September.
Winther, Judith: De nye fredsbevægelser. I: Ikkevold, 1982:7 s. 6-8.
Winther, Judith: En nødvendig provokation. I: Socialistisk weekend, 05/08/1988
Winther, Judith: Om at springe over, hvor gærdet er lavest. I: Fred og Frihed ; Ikkevold, 1995:3 s. 18.
Winther, Judith: Om nationalisme. I: Argument, 1993:7 s. 6-8.
Winther, Judith: Pinligt. I: Information, 12/11/1989.
Winther, Judith: Quo vadis, Europa? I: Ikkevold, 1989:3 s. 14-15.
Winther, Judith: Rationalitet og magt : Anmeldelse af Bent Flyvbjerg, bind 1 Det konkretes videnskab. I: Ikkevold, 1998:1.
Winther, Judith: Sejer og fallit for fredsbevægelserne. I: Ekstraposten, 1990:2 s. 4-8.
Winther, Judith: Selvbedrag og magtesløshed. I: Argument, 1992:4 s. 12-15.
Winther, Judith: Skal NTA fortsætte. I: Ekstraposten, 1990:3 s. 9-12.
Winther, Judith: Stop international trading in arms. 1995.
Winther, Judith: Stop den internationale våbenhandel. 1995.
Winther, Judith: Stop våbeneksporten. I: Ekstraposten, 1990:7 s. 9-11.
Winther, Judith: Synspunkt. I: Argument, 1992:1 s. 2.
Winther, Judith: Synspunkt : Kloden drejer. I: Argument, 1992:3 s. 32.
Winther, Judith: Synspunkt: Et lærestykke. I: Argument, 1993:7 s. 31.
Winther, Judith: Synspunkt : Sig det, som det er. I: Argument, 1992:4 s. 32.
Winther, Judith: Tale ved demonstrationen 29.4 ved den franske ambassade.
I: Nej til Atomvåbens Kvartalsinformation, 1982:10 s. 8-9.
Winther, Judith: Thule-radaren : Internationalisering af alle varslingssystemer er vejen. I: Information, 02/28/1987.
Winther, Judith: Tro på utopien. I: TeknologiDebat, 1996:1 s. 18-19.
Winther, Judith: Twinning støttegrupper og venskabsgrupper. I: Nej til Atomvåben Kvartalsinformation, 1982:12 s. 5.
Winther, Judith: Vedrørende landsmødeoplæg. I: Ekstraposten, 08/23/1985 s. 5-10.
Winther, Judith: Vestens internationale politik. I: Fred og Frihed ; Ikkevold, 1995:1 s. 18-19.
Winther, Judith: Våben og menneskerettigheder.
I: Nyhedsbrev, Den Danske Komite for Kurdernes Menneskerettigheder, 1995:2 s. 1.
Winther, Judith: Våbenhandel. I: Ekstraposten, 1990:9 s. 13-15.
Winther, Judith: WEU i Europas sikkerhedspolitiske symbolverden. I: NB, 1998.1 s. 24-25.
USA nyt. I: Køkkenrullen, 1989:4.
Winther, Judith: Post - Past - Jalta. I: Danmark uden våben / [ed] Peter Kragh Hansen et al.
- Langeskov : Aldrig mere Krig, 1990. - 158 s. ; s. 103-109.
Dansk sikkerhedspolitik / Allan Forsberg et al.
- København : Nej til Atomvåben, 1989. - 16 s.
Forsvaret i 90'erne / Allan Forsberg ; Judith Winther. I: Ekstraposten, 1990:4 s. 23.
Fredslejre : Greenham Common, Comiso.
- København : Nej til Atomvåben, 1983. - 11 s.
Hvem behersker havene? : indlæg fra fredsgrupper jorden rundt / redigeret af Judith Winther.
- København : Nej til Atomvåben, 1987. - 115 s.
Sikkerheden skal brede sig / Ole Wæver ; Judith Winther. I: Politikens kronik, 07/13/1983.
Stor fare for atomkonflikt i Nordatlanten : Mange tror Centraleuropa er brændepunktet.
/ Marie-Louise Ringgaard ; Judith Winther. I: Politiken, 04/18/1988.
Agentvirksomhed? Interview med Preben Wilhjelm. / Maria Bergsøe ; Judith Winther. I: Argument, 1992:2 s. 3-5.
CSCE og Jugoslavienkrisen. Interview med Peter Michael Nielsen. / Svend Åge Mortensen ; Judith Winther.
I: Argument, 1993:9 s. 10-11.
Nord-syd. Interview med Christian Horst. / Maria Bergsøe ; Judith Winther. I: Argument, 1992:3 s. 3-5.
Judith Winther, interview med Ana Devic. I: Argument. 1994: 11. s. 6-7.
Judith Winther, interview med Pierre Lemaitre og Søren Rishøj. I: Argument, 1993:8 s. 10-12.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page