Oksbøl

Historisk militærnægterlejr for civile værnepligtige i perioden 1949-1959.
Lejren i Oksbøl var oprindelig etableret af krigsministeriet i 1929, som en skydebane.
Under og efter besættelsen fungerede lejren som flygtningelejr for tyske flygtninge. Militærnægterne fik som arbejdsopgave at fjerne flygtninge­lejren.
Blandt militærnægterne i Oksbøl kan nævnes Carl Scharnberg og Henning Sørensen. Artikler i Pacifisten i den pågældende periode. Militærnægterne i Oksbøl udgav tidsskrifterne Sand Heden 1949-1951 og Nyt 1957-. Arkiver: Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv og Landsarkivet for Nørrejylland.

Litteratur

Eiler, Niels: Et par oplysninger - til gamle nægtere fra Oksbøl. I: Pacifisten, 1959:6 s. 67.
'Oksbøllejren nedlægges 1. juli som militærnægterlejr for at overgå til hærens kampvognsafdeling. I den anledning har militærnægterne på et fællesmøde vedtaget følgende:
Fjernsynet sælges for højeste bud (det har jeg for øvrigt selv købt). Tuttens varelager realiseres. Skrivemaskinen foræres til vore venner i Kompedal, og vore venner i Gribskov får tilsendt 500 kr. til køb af en duplikator (dette er efter aftale med de to lejre). Det for et år siden nedsatte kontakt­udvalg for Oksbølnægterne bevilges 100 kr., som er sendt til kontakt­udvalgets formand: Niels Mikkelsen, Toftum pr. Hemmet. Alle lejrens arkiver (skrivelser til og fra ministeriet - mellem lejrene - osv. - alle avis­udklipsbøger - kopier af opslag m.m.) opbevares foreløbig af mig. AmK's tryksagsafdeling har fået lejrens fælleskasse (uden penge) samt diverse kontorredskaber. Fælleskassens indhold er delt mellem de 28 militærnægtere, der var i lejren pr. 1. maj.
Dette til orientering.
Venlig hilsen fra den dødsdømte »oase« sender vi 7, der nu er tilbage.'
Mathiasen, Otto: Fra et besøg i niilitænægterlejren i Oksbøl.
I: Pacifisten, 1949:10 s. 109-111.
'I den tidligere militær- og flygtningelejr i Aal plantage ved Oksbøl er oprydningsarbejdet nu i fuld gang, og det udføres for størstedelen af militær­nægterne fra den nyindrettede lejr under ledelse af lejrchef Anker Petersen, der har 116 nægtere og 6 arbejdsledere til disposition...'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page