Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand behandler siden 1954 klager over myndigheder inden for den offentlige forvaltning.
Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand, 2013.
Ombudsmandsloven : Betænkning afgivetaf det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven. Folketinget. Præsidiet, 1994.; Betænkning 1272:
Omvendt har ombudsmanden anset sig for kompetent over for en række nævn, som også har domstolslignende træk.
Til disse hører Overfredningsnævnet, Den Sociale Ankestyrelse, Arbejdsmarkedets Ankenævn, de sociale sankenævn, Miljøklagenævnet, Flygtningenævnet, Erhvervsankenævnet og Landsskatteretten.
Se også: Folketinget ; forvaltningsret ; justitieombudsmand og justitiekansler ; Den Europæiske Ombudsmand ; Forbrugerombudsmanden ; ombudsmand.

Litteratur

Folketingets Ombudsmands beretning, eller Folketingets Ombudsmands beretning for året ... 1956-.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page