Ponsonby of Shulbrede, Lord Arthur

F. 1871 D. 1946
Engelsk politiker, forfatter og pacifist af en gammel engelsk adelsslægt. 1889-1899 ansat ved det britiske gesantskab i København. I 1906 opstilles Ponsonby som Arbejderpartiets kandidat ved parlamentsvalget og fraskriver sig samtidig sin titel og arverettigheder. Fra 1908 til 1918 medlem af parlamentet og fra 1914 medlem af No Conscription Fellowship og the Union of Democratic Control.
I 1924 understatssekretær (viceminister) i udenrigsministeriet i den første Arbejderpartiregering ledet af McDonald. Ponsonby underskriver Manifest mod Værnepligten og Ungdommens militaristiske Opdragelse 1926.
Juni-december 1929 udnævnes han til understatssekretær for dominions. Adles i 1930 da McDonald ønsker at styrke sin stilling i overhuset. 1932 udnævens Ponsonby til formand for War Resisters' International og deltager sammen med Albert Einstein i afrustningskonferencen i Genève. 1930-1935 leder af Arbejderpartiet i overhuset; en stilling han frasiger sig i november 1935 i protest mod sanktionspolitikken over for den italienske regering. På WRIs internationale kongres i København i juli 1937 afløses Ponsonby af George Lansbury som formand for WRI.
Se også: Storbritannien: Fredsbevægelser.

Litteratur

Skal Folkeforbundet forsvare Englands Verdensherredømme? I: Pacifisten, 1935:7 vol. 3. s. 61.
Ponsonby, Arthur: Disarmament by example. War Resisters' International?, 1927?
Ponsonby, Arthur: Falsehood in War Time : Containing an assortment of lies circulated throughout the nations during the great war. - London : George Allen & Unwin, 1940. - 192 s.
Ponsonby, Arthur: Folkeforbundspagten maa revideres. I: Pacifisten, 1936:6 vol. 4. s. 49-51.
Ponsonby, Arthur: Fredssagen er Alfa og Omega. I: Pacifisten, 1935:6 vol. 3. s. 57.
Ponsonby, Arthur: Hvorfor jeg gik. I: Pacifisten, 1935:8 vol. 3. s. 73.
Ponsonby, Arthur: Magt og vold jævner ingen strid. I: Pacifisten, 1935:6 vol. 3. s. 53.
Ponsonby, Arthur: Now is the Time : An Appeal for Peace.
Ponsonby, Arthur: Tale af Lord Arthur Ponsonby Holdt i Overhuset i Anledning af Regeringens Forslag om "Lov om Ophidselse til Mytteri". I: Pacifisten, 1935:10 s. 75-76.
Ponsonby, Arthur: Wars and Treaties 1815-1914. London, 1919.
Ponsonby, Arthur: Why must the war go on?
- - London ; New York: Union of Democratic Control ; American Neutral Conference Committee, 1916. - Se: http://hansard.millbanksystems.com/commons/1916/dec/31/why-must-the-war-go-on


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page