provst

Latin: Overordnet gejstlig embedsmand ved et domkapitel, der står nærmest efter biskoppen og som domprovst tager del i den gejstlige jurisdiktion osv., dels efter reformationen den øverste: præsterne foresatte gejstlige i et provsti. Biskoppens medhjælper og forvalter af kirkens økonomi.
Se også: Profos ; prælat ; stiftsprovst.

Litteratur

Opgaver i sogn, provsti og stift. / : Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur. Sammenfatning.
/ : Kirkeministeriet 2006; Betænkning 1477):

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page