provsteret

Gejstlig domstol under forsæde af provsten; bestående af provst og underdommer, som uden for København nedsættes til at dømme i sager angåene præsters og kirkebetjentes embedsforhold: personlige moral eller lære. Alle andre sager mod præster skal dømmes ved civile eller kriminelle domstole. Domme fra provsteretten kan appeleres til landemodet og højesteret. Blandt provsteretsager kan nævnes sagen mod Harald Søbye.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page