plantage

Latin I botanik og landbrug er en plantage er et arial med samlet beplantning, bestående af dyrkede planter, buske eller træer, eksempelvis klitplantager. Plantager navngives ofte efter det, der dyrkes, eksempelvis kaffeplantager.
Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder, 2017.
§ 2. Stk. 3. Ved plantage forstås i denne lov landbrugsjorder, der dyrkes med plantede eller såede buske eller træer.
Se også: Have ; kolonivarer ; monokultur : skov.

Litteratur

Skove og plantager 2014. / : Thomas Nord-Larsen et al.
Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2015.
- https://ign.ku.dk/formidling/publikationer/haefter/filer/SP2014.pdf/

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page