skov

En skov er et større arial, hvori træer udgør hovedbestanddelen.
En mindre skov kaldes for en lund.
Skovfald er væltede træer efter en storm.
Skove kan brænde under hedebølger.
Se også: Amazonas ; Biologi ; biodiversitet ; botanik ; Climate Land Ambition and Rights Alliance ; Direktoratet for Statsskovbruget ; Global Forest Watch ; klima ; Klitdirektoratet ; naturbrande ; naturskov ; pollenanalyse ; plantage ; planter ; regnskov ; Skov- og Naturstyrelsen ; skovmarinere ; Skovreguleringen ; Skovrådet ; Skovstyrelsen ; urskov.

Litteratur

På to år har verden mistet skovområder på størrelse med Spanien : Skovbrande, træfældning, palmeolie-, kvæg-, soja- og gummiproduktion gør i stigende grad indhug i verdens skove, viser nye data fra Global Forest Watch. Til trods for løfterne i Parisaftalen. / : Kemal Jufri. I: Information, 31. januar 2018.
Petersen, A.H., T.H. Lundhede, H.H. Bruun, J. Heilmann-Clausen, B.J. Thorsen, N. Strange og C. Rahbek (2016): Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove. En analyse af den nødvendige indsats, og hvad den betyder for skovens andre samfundsgoder. Center for Makroøkologi, Københavns Universitet. 110 sider.
- https://macroecology.ku.dk/pdf-files/Villum_Skovrapport_2016.pdf
The global tree restoration potential. / : Jean-Francois Bastin1 et al Science 05 Jul 2019: Vol. 365, Issue 6448, pp. 76-79.
Rigsrevisionens notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene, 2018.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104838/703-18.pdf
Sådan blev import af tropisk tømmer fra Myanmar stoppet. / : Ulrik Dahlin. I: Information, 16. juli 2018.
The Ultimate Mystery Meat : Exposing the Secrets Behind Burger King and Global Meat Production. / : Report by Marisa Bellantonio, Glenn Hurowitz, Anne Leifsdatter Grønlund and Anahita Yousefi, Regnskogsfondet and Mighty Earth. Photos byJim Wickens, Ecostorm, 2017.
- http://www.mightyearth.org/mysterymeat/:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page