Skoleelever for fred, 1981?

Rådet for Børns Læring

Råd oprettet 2014 under: Undervisningsministeriet.
Forsat fra: Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen.
Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i Folkeskolelovens §57. Rådet blev nedsat i marts 2014, og afløste det tidligere Skoleråd.
Se også: Folkeskolen ; Pædagogik ; uddannelse ; undervisning

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page