straf

Enhver adfærd som formelt eller reelt har til formål, at lade personer eller kollektiver undgælde for et reelt eller påstået brud på en ordre eller regel, uanset om disse ordrer og regler i sig selv er legitime eller ej.
Straffe i Danmark kan være: fængselsstraffe, bødestraffe, betingede domme, samfundstjeneste og forvaring.
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., 2017.
Se også: Direktoratet for Fængselsvæsenet ; Direktoratet for Kriminalforsorgen ; dødsstraf ; fængsel ; stokhus ; Straffelovrådet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page