straf

Enhver adfærd som formelt eller reelt har til formål, at lade personer eller kollektiver undgælde for et reelt eller påstået brud på en ordre eller regel, uanset om disse ordrer og regler i sig selv er legitime eller ej.
Straffe i Danmark kan være: fængselsstraffe, bødestraffe, betingede og ubetingede domme, samfundstjeneste og forvaring.
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., 2017.
Se også: Direktoratet for Fængselsvæsenet ; Direktoratet for Kriminalforsorgen ; dødsstraf ; fængsel ; stokhus ; Straffelovrådet.

Litteratur

Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden. / : Rigsrevisionen, 2014.
Denne beretning handler om straffesagskæden. Straffesagskæden er ikke en fast defineret størrelse, men omfatter processen, fra politiet modtager en anmeldelse, til straffesagen afsluttes.
Behandlingen af straffesager involverer i de fleste tilfælde flere myndigheder, herunder politiet, anklagemyndigheden, domstolene og Kriminalforsorgen. For at straffesager kan gennemføres hurtigt, er det derfor en forudsætning, at myndighederne samarbejder på centralt og lokalt niveau. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at der endvidere er behov for, at Justitsministeriet – som ressortansvarlig for alle myndighederne – overvåger og understøtter sammenhængen i straffesagskæden.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page