Straffelovrådet

Historisk råd oprettet 1960 under: Justitsministeriet.
Forsat fra: Straffelovskommission af 1950.
Rådet havde til opgave efter Justitsministeriets anmodning at afgive indstilling om strafferetlige lovgivningsspørgsmål og principielle spørgsmål vedrørende fastsættelsen af administrative bestemmelser af strafferetlig karakter og den praktiske gennemførelse af kriminalpolitiske foranstaltninger og efter Justitsministeriets nærmere bestemmelse at medvirke i det internationale strafferetlige samarbejde, herunder navnlig det nordiske strafferetlige lovsamarbejde.
Straffelovrådet har bl.a. udgivet betænkningerne: 355, 435, 487, 588, 601, 667, 747, 759, 914, 1032, 1181, 1211, 1372, 1424, 1441, 1462, 1474, 1494, 1531, 1534, 1548, 1556, 1559, 1563,
Se også: Retsplejerådet ; straf.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Leder: Justitsministeren foretrækker at lovgive i blinde. I: Information, 5. februar: 2019.
Om de facto nedlæggelsen af Straffelovrådet i 2017.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page