Direktoratet for Fængselsvæsenet

Historisk direktorat oprettet 1910 under: Justitsministeriet.
Forsættes 1973 som: Direktoratet for Kriminalforsorgen.
Omtalt i Betænkning 631.
Udtrykket »kriminalforsorg«, der hidrører fra det svenske udtryk »kriminalvård«, er blevet gængs i nyere kriminalpolitisk litteratur og anvendes - uanset at det i denne henseende ikke er ganske dækkende - som fællesbetegnelse for alle mere varige foranstaltninger over for lovovertrædere, herunder såvel kriminalforsorg i frihed som frihedsberøvende foranstaltninger.
Historisk udvikling.
A. Direktoratet for fængselsvæsenet...
Se også: Fængsel.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page