sørulle

Liste over (mulige) værnepligtige i marinen administreret af sølimit udskrivningsadministrationen.
Personer som meldte sig 'frivilligt' til sørullen fik ret til at udøve ..."søfart og vidtløftigt fiskeri"...
Udskrivninger til flåden fandt sted under krig, eksempelvis i 1666-1667, 1675-1679 og 1802.
Udskrivninger til flåden fandt sted i købsteder og på øerne; købstæderne Hillerød, Sorø og Skanderborg var dog fritaget for udskrivning til flåden.
Se også: Køkkenruller ; session ; ungdomsruller.

Litteratur

Rigsarkivet: Søruller.
Lind, H. D.: Griffenfeld og vore Flaaderustninger 1675-1676. I: Historisk Tidsskrift, 1914:3-4 s. 238-286.
Rafner, Claus: Flådeudskrivningen under den ældre enevælde : Bidrag til det sømilitære udskrivningsvæsens historie. I: Søfart Politik Identitet tilegent Ole Feldbæk / red. Hans Jeppesen et al. Helsingør : Handels og Søfartsmuseet på Kronborg, 1996 ; Søhistoriske skrifter XIX.
Rulle over Prins Christian Frederiks besætning 1808. / : H.F.Kiær: Tidsskrift for Søvæsen. Marts 1958.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page