sundhed

Tysk: Den tilstand, at have et godt, normalt helbred, at være sund og rask.
Helbredstilstanden påvirkes bl.a. af kost, klima, miljø, musik, rusmidler og sygdom.
En bioanalytikere udfører, kvalitetssikrer, fortolker og formidler biomedicinske analyser og undersøgelser.
Se også: Ankenævnet for Afgørelse vedrørende Planters Sundhed ; Dansk Sygeplejeråd ; diæt ; Det Forebyggelsespolitiske Råd ; Forebyggelsesrådet ; Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom ; Det Nationale Råd for Folkesundhed ; sanering ; Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd ; Sundhedsarbejdere for fred ; sundhedspolitik ; sundhedsteknologi ; sundhedsvæsen ; sundhedsøkonomi ; Uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet.

Litteratur

Leder: Det kan kun gå galt. I: Arbejderen. 18. januar 2019.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page