smør / butter

Hvad der anvendes til at smøre på noget, eksempelvis olie eller salve.
Spiseligt smør er et ved kerning af mælk fra geder og kvæg fremstillet produkt, der består af det i mælken indeholdte fedt
Brugen af smør kendes fra oldtiden og i alle kulturer.
Handel med smør kan være rationeret under krig.
Bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v., 2016
§ 11. Smør, der opfylder den i bilag 6 nævnte karakteristik, kan betegnes »smør af første kvalitet«.
Stk. 2. Koncentrerede mælkefedtprodukter, hvor indholdet af vand og fedtfri mælketørstof er nedbragt til et minimum kan betegnes »koncentreret smør«, »smørolie«, »vandfrit mælkefedt« eller »vandfri smørolie«.
Se også: Føde ; Landbrug.

Litteratur

Fra drittel til dåse : Esmann-Plumrose 1864-1964 : Kapitler af 100 års dansk erhvervshistorie. / : Poul Graae; illustreret af Mads Stage. Møller & Landschultz, 1963.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page