mælk

Oprindelig betydning. I zoologi: Hunpattedyr og kvinders flydende føde: mælk til deres spæde, modermælk.
Dyr som køer, geder og bøfler malkes af landmænd til konsumbrug, Handel.
Der fremstilles ost og smør af mælk.
Mælk blandes og drikkes ofte med kaffe og kakao.
Naturmælk er den ubehandlede mælk fra koen hos landmændene, som bliver leveret til mejerier eller anvendt til foder eller eget forbrug hos landmændene.
Bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184845
Definitioner
§ 2. Ved fløde forstås i denne bekendtgørelse: Det mælkeprodukt, der fremkommer ved separering af fedtdelen i mejerimælk, og som indeholder mindst 8 pct. fedt i en emulsion af typen fedt-i-vand.
Stk. 2. Ved homogenisering forstås i denne bekendtgørelse: Mekanisk (fysisk) behandling af mælk, hvorved fedtkuglerne findeles og danner en ensartet og stabil emulsion med ophævet eller næsten ophævet flødestigningsevne.
Stk. 3. Ved kærning forstås i denne bekendtgørelse: Mekanisk behandling af syrnet eller usyrnet mejerimælk i kærne eller anden lignende mekanisk behandling.
Stk. 4. Ved proteinindhold forstås i denne bekendtgørelse: Mælkens proteinindhold i vægtprocenter, som måles ved at multiplicere mælkens samlede nitrogenindhold udtrykt i vægtprocenter med 6,38.
Mælk kan være forurenet af kemikalier så som pesticider og hormonforstyrende stoffer samt af radioaktivitet.
Se også: Drikkevarer ; kokusmælk : modermælkserstatning ; Mælkeankenævnet.

Litteratur

Bekendtgørelse om mælkekvoter, 2017.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191624
Dansk Mejeribrug 1882-2000. / : Claus Bjørn. Lindhardt og Ringhof, 2018.
Mejeristatistikken 2017. / : Landbrug & Fødevarer, 2017.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page