topografi

Græsk: Stedbeskrivelse. Den geografiske videnskab om landmåling og landkort,
eksempelvis i forbindelse med udarbejdelsen af matrikler.
Se også: Astronomi ; Den danske Gradmaaling ; Generalstabens topografiske Afdeling ; geodæsi ; Geodætisk Institut ; hærordningen af 1842 ; det Jydske historisk-topografiske selskab ; kartografi ; Kort & Matrikelstyrelsen ; lokalhistorie ; Matrikeldirektoratet ; Ole Rømer ; stednavne ; Søkortarkivet.

Litteratur

Trap: Kongeriget Danmark. / Jens Peter Trap et al. Gad, I-V, 833+1042+886+564+570 s.
- http://www26.us.archive.org/details/kongerigetdanmar01trap ,
- http://www26.us.archive.org/details/kongerigetdanmar02trap ,
- http://www26.us.archive.org/details/kongerigetdanmar03trap ,
- http://www26.us.archive.org/details/kongerigetdanmar41trap ,
- http://www26.us.archive.org/details/kongerigetdanmar42trap ,
1. bd. Indledende beskrivelse af Danmark, Kjøbenhavn, og Frederiksberg. 1906. - 2. bd. Frederiksborg, Kjøbenhavns, Holbæk, Sorø og Præstø amter. 1898. - 3. bd. Bornholms, Maribo, Odense, og Svendborg amter. 1899. - 4. bd. Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg, og Randers amter. 1901. - 5. bd. Aarhus, Vejle, Ringkjøbing, Ribe og Færø amter, samt supplement og stedgregister. 1904
Statistisk-topographisk beskrivelse af kongeriget Danmark I-VI / Jens Peter Trap (1872).
- Kjøbenhavn : Forlagsbureauet, 678 s.
- http://archive.org/details/statistisktopogr01trap
Generalstabens topografiske Virksomhed : en kort Udsigt over de nyere topografiske Arbejder i fremmede Lande.
I: Geografisk Tidsskrift, Bind 1 (1877) - http://www.tidsskrift.dk/print.jsp?id=67553


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page