udbud / offering

Oldnordisk: 1: Oprindelig betydning: indkaldelse (ordre) til krigstjeneste i udlandet, undertiden også selve krigstjenesten.
Afgifter, hvorved man købte sig fri for indkaldelsen, benævnedes undertiden udbudsløsen eller udbudspenge, de indkaldte udbudsfolk, udbudsmænd eller lignende.
Den norske Kirkes Historie under Katholicismen. / : Rudolf Keyser. Chr. Tønsbergs Forlag, 1858
Hver Sogneprest skulde med to Personer af sit Hus være fri for Ledingsskat og have een Person undtagen fra kongeligt Udbud til Krigstjeneste.
2. I økonomi: Offentlige indkøb der tilbydes i konkurence, salgstilbud.
Udbudsloven 2015
§ 1. Formålet med loven er at fastlægge procedurerne for offentlige indkøb, så der gennem en effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler.
Beretning til statsrevisorerne om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. / Rigsrevisionen, 2005.
Trafikministeriet gennemførte i 2001 et udbud af den of-fentlige service-trafik med tog på de midt- og vestjyske jernbanestrækninger for perioden 2003-2010. Udbuddet var det første danske udbud af passagertrafik med tog.
Rigsrevisionens beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse, Rigsrevisionen, 2016 Undersøgelsen viser, at der er 8 større kontrakter vedrørende it-drift og -vedligeholdelse, der aldrig har været udbudt. Kontrakterne tilhører SKAT, Rigspolitiet og Domstolsstyrelsen, og udgifterne til kontrakterne udgjorde 296 mio. kr. i 2015, svarende til 19 % af de samlede kontraktudgifter til it-drift og -vedligeholdelse.
5 af de 8 kontrakter vedrører legacy-systemer, der er mindst 25 år gamle, mens 3 kontrakter vedrører nyere systemer fra efter år 2000. Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at institutionerne, siden de overtog ansvaret for systemerne, har indgået og forlænget kontrakterne mange gange uden først at få afklaret, om de var omfattet af udbudsreglernes undtagelsesbestemmelser, eller om de skulle udbydes.
SKAT har i de seneste 17 år ved hjælp af forskellige strategier arbejdet med at udbyde sine kontrakter, men det er stadig ikke lykkedes SKAT at konkurrenceudsætte de 3 legacykontrakter. Rigsrevisionen finder dette utilfredsstillende. Rigsrevisionen finder det ligeledes utilfredsstillende, at Rigspolitiet og Domstolsstyrelsen – bortset fra ganske få initiativer i de senere år – ikke har haft fokus på at sikre, at EU's udbudsdirektiv blev overholdt og afhængigheden af leverandørerne reduceret.
Se også: Erhvervsstyrelsen ; Klagenævnet for Udbud ; Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ; privatsiering ; Udbudsrådet.

Litteratur

Lið, leding og landeværn. / : Niels Lund. Lindhardt og Ringhof, 2018.
Rostjenestetaksation og adelsgods. / : Knud J.v. Jespersen. Lindhardt og Ringhof, 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page