Klagenævnet for Udbud

Ankenævn oprettet 1991 under: Industriministeriet.
Nu under: Erhvervsministeriet.
Forslag til Lov om Klagenævnet for Udbud (udbud af bygge- og anlægsarbejder og indkøb i De Europæiske Fællesskaber), 1991.
§ 1. Klagenævnet for Udbud behandler klager over overtrædelser af fællesskabsretten vedrørende offentlige kontrakter eller lov om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter og offentlige indkøb m.v. samt de i medfør af loven udstedte bekendtgørelser.
Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, 2010
Se også: Udbud ; økonomi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page