årbog

Latin: Annal, annales: Historisk værk eller publikation, hvori begivenheder registreres år for år,
eksempelvis en kronologi som Annales Colbazenses / Colbazårbogen, 1130-1177.
Publikation der udkommer fast en gang om året, eksempelvis almanark.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page