Ædelmetalnævnet

Nævn oprettet i 1995 under: Erhvervsfremmestyrelsen under: Erhvervsministeriet.
Forsat fra: Nævnet vedr. Kontrollen med Arbejder af Ædle Metaller.
Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v., 1995
§ 1. Arbejder af ædle metaller, dvs. guld, sølv, platin og palladium eller legeringer heraf samt guldpletterede, sølvpletterede, platinpletterede og palladiumpletterede varer må kun erhvervsmæssigt fremstilles, sælges eller udbydes til salg under iagttagelse af de i denne lov indeholdte forskrifter. Det samme gælder ædle metaller i uforarbejdet stand.
§ 2. Som arbejder af ædle metaller anses i denne lov kun arbejder, som i alle enkelte metaldele har en holdighed af mindst 333 promille guld, mindst 800 promille sølv, mindst 850 promille platin og mindst 500 promille palladium, eller arbejder, der lovligt kan markedsføres som ædle metaller i et land i Den Europæiske Union.
Ædelmetalnævnet og Ædelmetalkontrollen
§ 3. Til bistand ved administrationen af denne lov nedsætter erhvervsministeren et nævn på 3 medlemmer. Nævnet skal bestå af en repræsentant for Ædelmetalkontrollen, en repræsentant for guldsmedefaget, der udnævnes efter indstilling fra Guldsmedefagets Fællesråd, og en repræsentant for Erhvervsfremme Styrelsen.
Stk. 2. Ædelmetalnævnets sekretariatsfunktion varetages af Erhvervsfremme Styrelsen.
Se også: Ædelmetal
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page