Danmark: Myndigheder

Offentlige statslige administrative forvaltningsorganer etableret med afsæt i Plakat angaaende Oprettelsen af Ministerier 4. april 1848 og grundloven.
Disse er aktuelt politisk besluttet i Folketinget, regioner og kommuner.
1: Indtil 1848: Kongehuset. Efter grundloven i 1848: Regeringer, deres ministerier, og disses departementer, direktorater, nævn, styrelser og råd.
Centraladministrationen er de myndigheder, som har den for hele landet fælles overordnede ledelse af de enkelte forvaltningsgrene i ministerier, direktorater, styrelser osv.
2: Domstole.
3: Militær, forsvar.
4: Politi.
Arkivloven. Retsinformation.
Bekendtgørelse af arkivloven, 2016.
§ 12. Statens myndigheder og institutioner, folkekirken samt anerkendte trossamfund kan kun aflevere deres arkivalier til Rigsarkivet..
Se også: Amt ; EU ; Grønland: myndigheder ; Færøerne: myndigheder ; inhabil, inhabilitet ; kommunale myndigheder ; kontrol ; magt ; regionale myndigheder ; sociologi ; Statens Administration.

Litteratur

Bedre balance II: Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder. / : Finansministeriet, 2018.
Centraladministrationens organisering – status og perspektiver. / : Finansministeriet, 2006.
Lokaladministrationen i Danmark : oprindelse og historisk udvikling indtil 1970 : en oversigt.
/ : Harald Jørgensen. Rigsarkivet, Gad, 1985.; Administrationshistoriske studier, 11)

Statstidende.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page