styrelse

Ledelse, bestyrelse. Styrelser er en del af ministeriernes centraladministration, eksempelvis: Skatteforvaltningen.
Stort set alle danske ministerier har styrelser, bortset fra Statsministeriet, Kirkeministeriet og Udenrigsministeriet.
Lovforberedelse foregår typisk i styrelser, men nogle styrelser, der ud over fagspecifikke og administrative opgaver løser også udøvende virksomhed.
"Arbejdsdelingen mellem departementer og styrelser er et centralt spørgsmål i ministeriernes organisering. Både Administrationsudvalget, Korsbækudvalget og Udvalget vedr. centraladministrationens planlægningsvirksomhed arbejdede med en sondring mellem departementers overordnede planlæggende og policy-udviklende opgaver og styrelsernes varetagelse af den løbende administration af lovgivningen," skriver Finansministeriet i Centraladministrationens organisering – status og perspektiver, 2006 s. 61.
Ukomplet liste over styrelser:
 1. Administrations- og Servicestyrelsen, 2018-.
 2. Ankestyrelsen, 1973-.
 3. Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1989-2013
 4. Arbejdsskadestyrelsen, 1989-2016
 5. Arbejdstilsynet, 1998-.
 6. Banestyrelsen, 1997-2004
 7. Beredskabsstyrelsen, 1993-.
 8. Biblioteksstyrelsen, 1997-2008
 9. Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for invalideforsørgelsen, 1851-1909?
 10. Boligstyrelsen, 1979-1990
 11. Bygge- og Boligstyrelsen, 1990-1997
 12. Byggestyrelsen, 1979-1989
 13. Bygningsstyrelsen, 2011-.
 14. Civilforsvarsstyrelsen, 1949-1993
 15. Civilstyrelsen, 2004-.
 16. Digitaliseringsstyrelsen, 2011-.
 17. Domstolsstyrelsen, 1999-.
 18. Energistyrelsen, 1979-.
 19. Energitilsynet, 1999-2018.
 20. Erhvervs- og Boligstyrelsen, 2001-2004
 21. Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2004-2011
 22. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 1988-2011
 23. Erhvervsfremmestyrelsen, 1988-1993
 24. Erhvervsstyrelsen, 2012-.
 25. Familiestyrelsen, 2004-2011
 26. Finansstyrelsen, 1999-.
 27. Finanstilsynet, 1988-.
 28. Fiskeristyrelsen, 2017-.
 29. Forbrugerstyrelsen, 1988-2010
 30. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 2006-2011
 31. Forskningsstyrelsen, 1993-2006
 32. Forsikringstilsynet, 1922-1988
 33. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 2014-.
 34. Forsvarsstyrelsen, 1950-1970
 35. Forsyningstilsynet, 2018-.
 36. Fredningsstyrelsen, 1976-1986
 37. Færdselsstyrelsen, 1994-.
 38. Fødevarestyrelsen, 2004-.
 39. Geodatastyrelsen, 2016-.
 40. Grønlands Styrelse,1925-1950
 41. Gældsstyrelsen, 2018-.
 42. Industri- og Handelsstyrelsen, 1993-2001
 43. It- og Telestyrelsen, 2002-2012
 44. Jernbanetilsynet 1996-2004
 45. Koloniernes Centralbestyrelse, 1848-1933
 46. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2010-.
 47. Konkurrencestyrelsen, 1990-2010
 48. Kort- og Matrikelstyrelsen 1989-2012
 49. Kulturarvsstyrelsen, 2002-2011
 50. Kulturstyrelsen, 2012-2016
 51. Kunststyrelsen, 2003-2016
 52. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, 2011-2015
 53. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 2017
 54. Landbrugsstyrelsen, 2017-.
 55. Levnedsmiddelstyrelsen, 1985-1997
 56. Luftfartstilsynet, 1926-2010
 57. Lægemiddelstyrelsen, 1997-.
 58. Miljøstyrelsen, 1972-.
 59. Moderniseringsstyrelsen, 2011-.
 60. Motorstyrelsen, 2018-.
 61. NaturErhvervstyrelsen, 2011-2017
 62. Naturstyrelsen, 2011-.
 63. Patent- og Varemærkestyrelsen, 1999-.
 64. Pensionsstyrelsen, 2009-2013
 65. Personalestyrelsen, 2000-2011
 66. Planstyrelsen, 1986- 1993
 67. Realkredittilsynet, 1981-1988
 68. Servicestyrelsen, 2007-2011
 69. Sikkerhedsstyrelsen
 70. Sikringsstyrelsen, 1973-2009
 71. SKAT, 2005-2018
 72. Skatte- og Afgiftsstyrelsen, 1989-1990
 73. Skatteankestyrelsen, 2014-.
 74. Skatteforvaltningen, 2018-.
 75. Skattestyrelsen, 2018-.
 76. Skolestyrelsen, 2006-2011
 77. Skov- og Naturstyrelsen, 1993-2011
 78. Skovstyrelsen, 1921-1986
 79. Slots- og Ejendomsstyrelsen, 1990-2011
 80. Slots- og Kulturstyrelsen, 2016-.
 81. Den Sociale Ankestyrelse, 1973-2004
 82. Den Sociale Sikringsstyrelse, 2000-2009
 83. Socialstyrelsen, 1970-.
 84. Statens Administration, 2011-.
 85. Statens Brandinspektion, 1971-1993
 86. Statens Civile Luftværn, 1938-1949
 87. Statens Filmcentral, 1938-1997
 88. Statens Istjeneste, 1906-.
 89. Statens Luftfartsvæsen, 1984-2010
 90. Statens Teletjeneste, 1986-1990
 91. Statens Åndssvageforsorg, 1959-1970
 92. Styrelsen af Kolonierne i Grønland, 1908 1950
 93. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 2014-.
 94. Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2008-.
 95. Styrelsen for Civil Værnepligt, Værnepligtsstyrelsen, 1969-1992
 96. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 2016-.
 97. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, 2006-2011
 98. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, 2012-2014
 99. Styrelsen for Forskning og Innovation, 2011-1017
 100. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2017-.
 101. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, 2017-.
 102. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 2015-.
 103. Styrelsen for International Uddannelse, 2005-2011
 104. Styrelsen for It og Læring, 2014-.
 105. Styrelsen for Patientklager, 2018-.
 106. Styrelsen for Patientsikkerhed, 2015-2018.
 107. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, 2016-.
 108. Styrelsen for Social Service, 2003-2011
 109. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 1970-?
 110. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 2015-.
 111. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, 2011-2013
 112. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 2016-2017.
 113. Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte, 2011-2017
 114. Styrelsen for Videregående Uddannelser,
 115. Styrelsen og Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde, 1972-2012
 116. Styrelsen og rådet for Teknisk Samarbejde med Udviklingslandene, 1962-1971
 117. Sundhedsdatastyrelsen, 2015-.
 118. Sundhedsstyrelsen, 1903-.
 119. Søfartsstyrelsen, 1988-.
 120. Teknologistyrelsen, 1973-1986
 121. Telefontilsynet, 1941-1991
 122. Telestyrelsen
 123. Tilsynet med Banker og Sparekasser, 1963-1988
 124. Told- og Skattestyrelsen, 1990-2005
 125. Toldstyrelsen, 2018-.
 126. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 2016-.
 127. Trafik- og Byggestyrelsen
 128. Trafikstyrelsen, 2009-2015
 129. Trafikstyrelsen for Jernbaner og Færger, 2003-2010
 130. Udbetaling Danmark, 2012-.
 131. Uddannelsesstyrelsen, 1998-2011
 132. Udlændingeservice, 2006-2012
 133. Udlændingestyrelsen, 1995-2006 og 2012-.
 134. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, 2018-.
 135. Universitets- og Bygningsstyrelsen, 2006-2011
 136. Vurderingsstyrelsen, 2018-.
 137. Økonomistyrelsen, 1995-2011
Se også: Danmark: Myndigheder ; Direktorat ; inhabil, inhabilitet ; kommunalbestyrelse ; nævn ; råd ; tilsyn.

Litteratur

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse II 1848-1990 4. bind : Direktorater og styrelser m.m. : Byggeri og boligforhold. Fredning. Naturforvaltning. Fysisk planlægning. Forurening. Miljø. Sundhedsvæsen. Finansforvaltning. Forsvarets civile myndigheder. Kortlægning. Særligt stillede landsdele. Arkiver af fremmed proveniens. Samling af kort og tegninger. Samling af lydbånd. / : Redigeret af Wilhelm von Rosen. Rigsarkivet, 1991.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page