styrelse

Ledelse, bestyrelse. Styrelser er en del af ministeriernes centraladministration, eksempelvis: Skatteforvaltningen.
Stort set alle danske ministerier har styrelser, bortset fra Statsministeriet, Kirkeministeriet og Udenrigsministeriet.
Lovforberedelse foregår typisk i styrelser, men nogle styrelser, der ud over fagspecifikke og administrative opgaver løser også udøvende virksomhed.
"Arbejdsdelingen mellem departementer og styrelser er et centralt spørgsmål i ministeriernes organisering. Både Administrationsudvalget, Korsbækudvalget og Udvalget vedr. centraladministrationens planlægningsvirksomhed arbejdede med en sondring mellem departementers overordnede planlæggende og policy-udviklende opgaver og styrelsernes varetagelse af den løbende administration af lovgivningen," skriver Finansministeriet i Centraladministrationens organisering – status og perspektiver, 2006 s. 61.
Ukomplet liste over styrelser:
 1. Administrations- og Servicestyrelsen, 2018-.
 2. Ankestyrelsen, 1973-.
 3. Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1989-2013
 4. Arbejdsskadestyrelsen, 1989-2016
 5. Arbejdstilsynet, 1998-.
 6. Banestyrelsen, 1997-2004
 7. Beredskabsstyrelsen, 1993-.
 8. Biblioteksstyrelsen, 1997-2008
 9. Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for invalideforsørgelsen, 1851-1909?
 10. Boligstyrelsen, 1979-1990
 11. By- og Landskabsstyrelsen, 2007-2011
 12. Bygge- og Boligstyrelsen, 1990-1997
 13. Byggestyrelsen, 1979-1989
 14. Bygningsstyrelsen, 2011-.
 15. Civilforsvarsstyrelsen, 1949-1993
 16. Civilstyrelsen, 2004-.
 17. Digitaliseringsstyrelsen, 2011-.
 18. Domstolsstyrelsen, 1999-.
 19. Energistyrelsen, 1979-.
 20. Energitilsynet, 1999-2018.
 21. Erhvervs- og Boligstyrelsen, 2001-2004
 22. Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2004-2011
 23. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 1988-2011
 24. Erhvervsfremmestyrelsen, 1988-1993
 25. Erhvervsstyrelsen, 2012-.
 26. Familiestyrelsen, 2004-2011
 27. Finansstyrelsen, 1999-.
 28. Finanstilsynet, 1988-.
 29. Fiskeristyrelsen, 2017-.
 30. Forbrugerstyrelsen, 1988-2010
 31. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 2006-2011
 32. Forskningsstyrelsen, 1993-2006
 33. Forsikringstilsynet, 1922-1988
 34. Forsvarets Fabriksstyrelse, 1948-1990
 35. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 2014-.
 36. Forsvarsstyrelsen, 1950-1970
 37. Forsyningstilsynet, 2018-.
 38. Fredningsstyrelsen, 1976-1986
 39. Færdselsstyrelsen, 1994-.
 40. Fødevarestyrelsen, 2004-.
 41. Geodatastyrelsen, 2016-.
 42. Grønlands Styrelse,1925-1950
 43. Gældsstyrelsen, 2018-.
 44. Industri- og Handelsstyrelsen, 1993-2001
 45. It- og Telestyrelsen, 2002-2012
 46. Jernbanetilsynet 1996-2004
 47. Koloniernes Centralbestyrelse, 1848-1933
 48. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2010-.
 49. Konkurrencestyrelsen, 1990-2010
 50. Kort- og Matrikelstyrelsen 1989-2012
 51. Kulturarvsstyrelsen, 2002-2011
 52. Kulturstyrelsen, 2012-2016
 53. Kunststyrelsen, 2003-2016
 54. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, 2011-2015
 55. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 2017
 56. Landbrugsstyrelsen, 2017-.
 57. Levnedsmiddelstyrelsen, 1985-1997
 58. Luftfartstilsynet, 1926-2010
 59. Lægemiddelstyrelsen, 1997-.
 60. Miljøstyrelsen, 1972-.
 61. Moderniseringsstyrelsen, 2011-.
 62. Motorstyrelsen, 2018-.
 63. NaturErhvervstyrelsen, 2011-2017
 64. Naturstyrelsen, 2011-.
 65. Patent- og Varemærkestyrelsen, 1999-.
 66. Pensionsstyrelsen, 2009-2013
 67. Personalestyrelsen, 2000-2011
 68. Planstyrelsen, 1986- 1993
 69. Realkredittilsynet, 1981-1988
 70. Servicestyrelsen, 2007-2011
 71. Sikkerhedsstyrelsen
 72. Sikringsstyrelsen, 1973-2009
 73. SKAT, 2005-2018
 74. Skatte- og Afgiftsstyrelsen, 1989-1990
 75. Skatteankestyrelsen, 2014-.
 76. Skatteforvaltningen, 2018-.
 77. Skattestyrelsen, 2018-.
 78. Skolestyrelsen, 2006-2011
 79. Skov- og Naturstyrelsen, 1993-2011
 80. Skovstyrelsen, 1921-1986
 81. Slots- og Ejendomsstyrelsen, 1990-2011
 82. Slots- og Kulturstyrelsen, 2016-.
 83. Den Sociale Ankestyrelse, 1973-2004
 84. Den Sociale Sikringsstyrelse, 2000-2009
 85. Socialstyrelsen, 1970-.
 86. Statens Administration, 2011-.
 87. Statens Brandinspektion, 1971-1993
 88. Statens Civile Luftværn, 1938-1949
 89. Statens Filmcentral, 1938-1997
 90. Statens Istjeneste, 1906-.
 91. Statens Luftfartsvæsen, 1984-2010
 92. Statens Teletjeneste, 1986-1990
 93. Statens Åndssvageforsorg, 1959-1970
 94. Styrelsen af Kolonierne i Grønland, 1908 1950
 95. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 2014-.
 96. Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2008-.
 97. Styrelsen for Civil Værnepligt, Værnepligtsstyrelsen, 1969-1992
 98. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 2016-.
 99. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, 2006-2011
 100. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, 2012-2014
 101. Styrelsen for Forskning og Innovation, 2011-1017
 102. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2017-.
 103. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, 2017-.
 104. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 2015-.
 105. Styrelsen for International Uddannelse, 2005-2011
 106. Styrelsen for It og Læring, 2014-.
 107. Styrelsen for Patientklager, 2018-.
 108. Styrelsen for Patientsikkerhed, 2015-2018.
 109. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, 2016-.
 110. Styrelsen for Social Service, 2003-2011
 111. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 1970-?
 112. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 2015-.
 113. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, 2011-2013
 114. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 2016-2017.
 115. Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte, 2011-2017
 116. Styrelsen for Videregående Uddannelser,
 117. Styrelsen og Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde, 1972-2012
 118. Styrelsen og rådet for Teknisk Samarbejde med Udviklingslandene, 1962-1971
 119. Sundhedsdatastyrelsen, 2015-.
 120. Sundhedsstyrelsen, 1903-.
 121. Søfartsstyrelsen, 1988-.
 122. Teknologistyrelsen, 1973-1986
 123. Telefontilsynet, 1941-1991
 124. Telestyrelsen
 125. Tilsynet med Banker og Sparekasser, 1963-1988
 126. Told- og Skattestyrelsen, 1990-2005
 127. Toldstyrelsen, 2018-.
 128. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 2016-.
 129. Trafik- og Byggestyrelsen
 130. Trafikstyrelsen, 2009-2015
 131. Trafikstyrelsen for Jernbaner og Færger, 2003-2010
 132. Udbetaling Danmark, 2012-.
 133. Uddannelsesstyrelsen, 1998-2011
 134. Udlændingeservice, 2006-2012
 135. Udlændingestyrelsen, 1995-2006 og 2012-.
 136. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, 2018-.
 137. Universitets- og Bygningsstyrelsen, 2006-2011
 138. Vurderingsstyrelsen, 2018-.
 139. Økonomistyrelsen, 1995-2011
Se også: Danmark: Myndigheder ; Direktorat ; inhabil, inhabilitet ; kommunalbestyrelse ; nævn ; råd ; tilsyn.

Litteratur

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse II 1848-1990 4. bind : Direktorater og styrelser m.m. : Byggeri og boligforhold. Fredning. Naturforvaltning. Fysisk planlægning. Forurening. Miljø. Sundhedsvæsen. Finansforvaltning. Forsvarets civile myndigheder. Kortlægning. Særligt stillede landsdele. Arkiver af fremmed proveniens. Samling af kort og tegninger. Samling af lydbånd. / : Redigeret af Wilhelm von Rosen. Rigsarkivet, 1991.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page