adoption

Latin: Antagelse eller godkendelse af fremmed barn som sit eget.
Omtalt i Betænkning 262.
Surrogatmoderskab er når der er indgået en aftale om, at en kvinde, som føder et barn, efter fødslen skal udlevere barnet til en anden.
Se også: Adoptant ; Adoptionsbekendtgørelsen ; Adoptionscirkulæret ; Adoptionskonventionen ; Adoptionsloven ; Adoptionsnævnet ; Bistandsloven ; bortadoption ; børneeksport ; børneforsorg ; børnehøstere ; Børnekonventionen: FN's konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder ; Civilretsdirektoratet ; eneadoptant ; Den europæiske Menneskerettighedskonvention ; familie ; Familiestyrelsen ; forældremyndighed ; Indfødsretsloven ; Justitsministeriet ; Justitsministeriets adoptionsudvalg ; Landsnævnet for Børne og Ungdomsforsorg ; rugemor industrien, rugemødreindustrien ; socialpolitik ; statsamt ; stedbarn ; stedbarnsadoption; tvangsadoption ; Udlændingebekendtgørelsen.

Litteratur

Betænkning om Haager-konventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner sammenholdt med dansk adoptionslovgivning. / : afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg ; betænkning 1323), 1996.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page