Adoptionsnævnet

Ankenævn oprettet 1976 under: Ankestyrelsen.
Bekendtgørelse om forretningsordenen for Adoptionsnævnet, 2018.
§ 2. Adoptionsnævnets væsentligste opgaver er:
1) At behandle klager over afgørelser, der er truffet af adoptionssamrådene, jf. kapitel 4, og føre tilsyn med adoptionssamrådene, jf. kapitel 5.
2) Ved national adoption at udvælge den godkendte ansøger, som skønnes bedst egnet til at adoptere et bestemt barn eller modtage et bestemt barn i pleje med henblik på adoption, jf. kapitel 7.
3) At udnævne et antal særligt sagkyndige børnelæger, der kan vejlede adoptionsansøgere i forbindelse med matchningsforslag.
4) At indsamle, bearbejde og formidle viden om adoption.
5) At udgive en årsberetning.
Se også: Familie ; socialpolitik
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Årsberetninger 2017. / : Adoptionsnævnet

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page