Familiestyrelsen

Historisk styrelse oprettet 2004 under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.
Fortsat 2011 som Ankestyrelsen.
Forsat fra: Civilretsdirektoratet.
Ressortomlægning i Civilretsdirektoratet og oprettelse af Civilstyrelsen samt Familiestyrelsen, 15. oktober 2004
Ved kongelig resolution af 2. august 2004 blev Ministeriet for Familie- og Forbruger-anliggender oprettet. I den forbindelse blev Civilretsdirektoratets familieretlige områder overført til den nyoprettede Familiestyrelse. Civilretsdirektoratets øvrige arbejdsområder er samtidig overført til Civilstyrelsen, som er en ny styrelse under Justitsministeriet. I Civilstyrelsen samles desuden Sekretariatet for Retsinformation og Erstatningsnævnets sekretariat.
Familiestyrelsen varetog familiemæssige forhold og har overtaget opgaver fra Civilretsdirektoratet og Socialministeriet. Det drejer sig bl.a. om regler om forældremyndighed, ægteskab og skilsmisse, samvær og underholdsbidrag til ægtefælle og børn. Hertil kommer navneloven, international familieret og børnebortførelse, faderskab samt adoptionsområdet, herunder Adoptionsnævnet. Fra 1.1.2012 blev Familiestyrelsen en del af Ankestyrelsen, hvor opgaverne varetages af Familieretsafdelingen.
Se også: Familie ; socialpolitik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page