afskrækkelse

Militærpolitisk doktrin indeholdende strategi, hvorefter en potentiel angriber afskrækkes fra at bruge kernevåben under udsigten til selv at blive udslettet; terrorbalancen.

Litteratur

Afskrækkelse : Et studie fra FN.
- København : SNU, 1987. - 253 s.
Af forordet:
'FNs generalforsamling besluttede den 17. december 1984 at anmode FNs generalsekretær om at lade udarbejde en studie om afskrækkelsesbegrebet. Studien skulle søges tilvejebragt på et objektivt grundlag, der skulle afspejle alle tankeretninger og synspunkter og således give udtryk for de forskellige herskende opfattelser og dertil knyttede argumenter uden forsøg på at nå til fælles konklusioner og anbefalinger.
Studien blev i overensstemmelse hermed udarbejdet af repræsentanter for de tre i denne henseende mest relevante grupperinger inden for FN, nemlig de alliancefrie lande, At- lantpagt-landene og Warszawapagt-landene og fremlagt på FNs 41. generalforsamling i efteråret 1986.'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page