Det danske Fredsakademi

Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security D

Da Dd De Df Dg Di Dir Dj Dm Dn Do Dr Ds Du Dy

DAC ; Danish Arctic Contractors

DAC ; UK Direct Action Committee

dag

dagbog

dagbblad

Dagbladsnævnet

dagcenter

daglejer

dagpenge

dagsorden

Tekst.

Dagspressens Finansieringsinstitut

damage control

Dana, Henry Wadsworth Longfellow

danefæ

Danforce

Danish Aerotech

Danish Demining Group

Danmark

Danmark Historie

Danmark: krige

Danmark: Kultur

Danmark: Ministerier

Danmark: Myndigheder

Danmark politik, herunder danske regeringer

Danmark: Landsdækkende fredsbevægelser

Danmark: Landspolitiske partier

Danmark: Religion

Danmark: Sociale bevægelser

Danmark mod Krig

Danmarks Demokratiske Kvindeforbund

Danmarks Erhvervsråd

Danmarks Eksportråd

Danmarks Fredsråd

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Danmarks Forskningsråd

Danmarks Frihedsråd

Danmarks Grundforskningsfond

Danmarks Kommunistiske Føderation

Danmarks Kommunistiske Parti ; DKP

Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister - DKP/ML

Tekst.

Danmarks Meteorologiske Institut

Danmarks Radio

Danmarks Statistik

Danmarks Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd

Danmarks Turistråds ankenævn

Damarks Vækstråd

Danelagen

Tekst.

dannelse

dans ; danse

dansevise

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening

Tekst.
Se også: Samarbejdsnævnet.

Litteratur

Dengang DA : erindringer og meninger. / : P. Schade-Poulsen. Holkenfeldt 3, 2006.
Poul Schade-Poulsen (1925-2007) beskriver barndommen i Aalborg i 30'erne, besættelsestiden, jurastudiet og arbejdet i Dansk Arbejdsgiverforening, hvor han i en årrække frem til midt i 80'erne var direktør.

Dansk Bertrand Russell Råd

Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder

Dansk Damemoderåds Reklamationsnævn

Dansk Enhedsparti

Dansk Erhvervsudviklingsfond

Dansk Flygtningehjælp

Dansk FN-forening

Tidligere Dansk Fredsforening - nu en del af FN-forbundet.

dansk folkemusik

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeværn

Tekst:

Dansk Fredsforening

Dansk Fredskonference

Dansk Fredsparti

Dansk Fredsråd 1947

Dansk Gruppe af antimilitaristiske Præster

dansk guldalder jazz

Dansk Industri

Dansk Industri Syndikat A/S

Dansk Institut for Internationale Studier

Dansk Islamisk Forening for Fred og Miljøbevarelse

Dansk Luftværnsforening

dansk jazz

Dansk Magisterforening

Tekst.

Dansk Norsk Fond

Tekst:

dansk musik

Dansk Pressenævn

dansk pop musik og underholdning

Dansk Rekyl Riffel Syndikat

dansk rock musik

Dansk Samling

Dansk Samlings- og Korporationsparti

Tekst.

Dansk Samråd for Forenede Nationer

Dansk Sprognævn

Dansk Ungdoms Fællesråd

Dansk Ungdomskomité mod tysk Genoprustning

Dansk Ungdomssamvirke

Tekst. Besættelsen. Dansk Ungdoms Fællesråd.

Dansk Udenrigspolitisk Institut

Dansk Veteran Forening

Dansk Varedeklarationsnævn

dansk økonomi

dansk-vesttysk fælleskommando

Danske Akademikeres Fredsforening

Den danske Antikrigskomité

Den danske Brigade - Sverige

Den danske Brigade - Tyskland

Det Danske Center for Holocaust og folkemord

Danske division

Danske Dyrlæger mod Kernevåben

Danske Fredsvenners Esperantoforening

Den danske internationale Brigade

Danske kvinders Beredskab

Danske Kvinders Forsvarsforening

Danske Kvinders Fredsbureau

Danske Kvinders Fredsforbund

Danske Kvinders Fredsforening

Danske Kvinders Fredskæde

Danske Læger Mod Kernevåben

Danske lægers sammenslutning mod krig

danske regeringer

Danske Regioner

Det danske Sprog og Litteraturselskab

Det Danske Punktskriftnævn

Danske Tandlæger mod Kernevåben

Faglig dansk fredsgruppe oprettet i den anden del af den kolde krig.
Se også: Tandlæge.

De danske Vietnamkommiteer

Dansklærerforeningen

DDG; Danish Demining Group

dar es salaam

darmstadtium

DAPRA; US Defense Advanced Research Projects Agency

Darby, William Evans

data

database

Datacentralen I/S af 1959 ; Datacentralen A/S

datalog

datalogi

datamaskine

Datarådet

datasikkerhed

Datatilsynet

datere

daterering

dato

Daugaard, Thora

Day, Anna

Day, Dorothy

Dawes, Charles Gate

DDV; De danske Vietnamkommiteer

de

de-alerting

deadline

debat

Debs, Eugene Victor

deep strike

DEFCOM

Defense

NATO Defense Cababilities Initiative

US Defense Information Systems Agency

Amerikansk: Forsvarets agentur for informationssystemer. Kontor i det amerikanske forsvarsministerium.
2003 JC6 mission statement: DISA Installs, maintains, and supports hardware and software for Global Command and Control System (GCCS), GCCS-Top Secret (GCCS-T), Global Management Center (GMC), National Command and Control System (NCCS), Nuclear Planning and Execution System (NPES), Communications Support Processor (CSP), and Defense Information Systems Agency (DISA) Network systems at Site R.
Se også:

Litteratur

US Defense Intelligence Agency

US Defense Nuclear Agency

US Defense Nuclear Agency

Kontor i det amerikanske forsvarsministerium. Nu del af Defense Threat Reduction Agency.
Se også:

Litteratur

US Defense Security Cooperation Agency

US Defense Special Weapons Agency

Kontor i det amerikanske forsvarsministerium. Nu del af Defense Threat Reduction Agency.
Se også:

Litteratur

US Defense Technology Security Administration

US Defense Threat Reduction Agency

Pentagon Defense Policy Board

Blandt medlemmer af Defense Policy Board kan nævnes Richard Perle.
Se også:

Litteratur

defension

defensor pacis

defensorbevægelen

Tekst.

defensionssskib

defalitistisk

defensiv

definition

deflation

Defoe, Daniel

degn

degration

Dehn, Emil

de-jure anerkendelse

dekan

deklaration

dekonstruktion

dekret

del og hersk

dele

delegat

delegation

delegere

Dellinger, Dave

demagog

demagogisk

demarkationslinje

DeMars

dementi

Demex

demining

Demming, Barbara

demobilisering

demografi

demografisk relaksation

demokrater

demokrati

Den demokratiske republik Congo

demonstration

demontere

Tekst.

deokrati

departement

US Department for Homeland Security

Departementet for Told- og Forbrugsafgifter

dependence

depleted uranium

deployering

US Deployments for Training Program

depot

deportation

depression

DERA

dereliciction

Tekst.

desarmering

desertation

desertere

desertør

designering

despot

despoti

DESO; UK Defense Export Service Organisation

destabilisere

destruktion

destruktiv

detende

detention camps

determinant

deterrence

determisme

Tekst.

deterriorialisering

detonation

Tekst.

Die Deutsche Friedensgesellschaft

Deutsche Friedenskartell

Tekst.

Die Deutsche Friedensunion

Deutsche Gesellshaft für Friedens- und Konfliktforschung

Deutsche Liga für Menschenrechte

Deutsche Nachtrichten

Deutsche Verein für internationale Friedenspropaganda

deutorium

Grundstof. Tekst.

devices

devaluering

DEW-line

DFDS A/S

DGI

DGSE

DIA ; US Defense Intelligence Agency

diagnose

diagnostik

diagram

diakon

dialekt

dialog

DIB

Diego Garcia

differentiering

dige

The Diggers ; The English Diggers

digital

Digitaliseringsstyrelsen

digt

DIIS

dikotomi

diktat

diktator

diktatur

diktaturstat

dilemma

dimension

diminuendo

Tekst.

dioxin

dimmetering

diplom

diplomat

diplomati

Direct Action Committee Against Nuclear War

US Direct Commercial Sales Program

directed energy weapons

direkte aktion

direktiv

direktorat

Direktoratet for Apotekervæsenet

Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet

Direktoratet for Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsforsikringen

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen

Direktoratet for Arbejdsmarkedsuddannelserne

Direktoratet for Arbejdstilsynet

Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen

Direktoratet for de Videregående Uddannelser

Direktoratet for den Kgl. Grønlandske Handel

Direktoratet for Egnsudvikling

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Direktoratetfor Folkeoplysning mv.

Direktoratet for Folkeskolen

Direktoratet for Forsvarets Bygningstjeneste

Direktoratet for FødevareErhverv

Direktoratet for Fængselsvæsenet

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Direktoratet for Markedsordningerne

Direktoratet for Matrikelvæsenet

Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet

Direktoratet for Revalidering og Forsorg

Direktoratet for Social Sikring

Direktoratet for Statens Luftfartsvæsen

Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler

Direktoratet for Statens Skibstilsyn

Direktoratet for Statshospitalerne

Direktoratet for Statsskovbruget

Direktoratet for Sygekassevæsenet

Direktoratet for Søfarende

Direktoratet for Søfartsuddannelsen

Direktoratet for Toldvæsenet

Direktoratet for Udlændinge

Direktoratet for Ulykkesforsikringen

Direktoratet for Ungdomsundervisningen

Direktoratet for Vareforsyning

Direktoratet for Vejtransport

Direktoratet for Voksenundervisning og Folkeoplysning mv

dirge

dirty bombs

UK DIS

DISA

disarmament

disciplin

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

discurs

disengagement

diseuse

disinformation

disko

Tekst.

diskografi

diskonto

Tekst.

diskotek

Tekst.

diskriminere

dispensation

Dispensationsnævnet for Grønland

Dispensationsnævnet vedrørende Tysk og Japansk Ejendom

displaced persons

disput

disputats

disruption

Disruptionrådet

Dissenters

dissident

dissociativt

dissociering

Ditzel, Meta

divergere

divide et impera

dividende

division

Dix, Otto

diæt

diætetik

djihad; djihadsa

Djibouti

US DMA ; Defense Mapping Agency

US DMSP ; Defense Meteorological Satellite Program

DNA

US DNA Defense Nuclear Agency

dobbelt anvendelsesteknologi

dobbeltbeslutningen

dobbeltnøgle

US DOD ; Department of Defense

Dodge, David Low

US DOE ; Department of Energy

dogmatisk

dogme

doktor

doktrin

doktrinær

dokument

Dolci, Danilo

dom

Domstolsstyrelsen

dominans

Dominica

dominere

Den Dominikanske Republik

domino

dominoteorien

Latin: Tekst.

domkirke

dommedag

dommedagsfrygt

dommedagsmaskine

dommer

dommerkendelse

Tekst.

Dommerudnævnelsesrådet

domsogn

domstol

Domstolsstyrelsen

domskapitel

domæne

donor

doppo

dosis

douceurpenge

drab

drabant

draft

draft dodger

downwinders

Tekst.

dragon

drama

dramatik

Drassows Pris

US drawdowns

drone

drot

DSP

DU

dual use

dualisme

Dubois, Pierre

Du Bois, W. E. B.

dubnium

Ducommun, Élie

duel

duet

Dugway

Dukobortserne

dull sword

dummy missiles

Dunant, Jean Henri

The Dunkers

duo

duodrama

duologue

duopoly

duplex

duplico

Latin: Tekst.

duplik

duplikat

dur

I musik: Tekst.

DUPI ; Dansk Udenrigspolitisk Institut

dyd

Tekst.

DYE 1-4

dynamik

dynamisk

dynasti

dyr

Det Dyreetiske Råd

dyreforsøg

Dyreværnsrådet

dyrtid

dysenteri

dysprosium

dækningsafgift

dækorganisation

dæmonisering

Tekst.

død

dødens købmænd

dødsangst

dødsfald

dødsfred

dødsdividende

dødsindustri

dødslejre

dødsliste

dødsmesse

dødspatruljer

Tekst.

dødsvold

døv; døvhed

Døvenævnet

dåre

dårekiste

Top


A| B| C| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Æ| Ø| Å

Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page