advokat

Latin: Tilkaldt: Sagfører; især jurisk sagfører med møderet ved højesteret og andre domstole.
Blandt advokater kan nævnes Lyman Abbott, Bjørn Elmquist, James A. Ferrer, Mohandas Gandhi, Richard Gregg, Frank Kellogg, David Lange, Carl Madsen, Thomas More, Anker Ording, Richard Nixon, Paul Robeson.
Se også: Advokatfuldmægtig ; advokatkredse ; Advokatnævnet ; Advokatrådet ; Advokatsamfundet ; Foreningen af Udlændingeretsadvokater ; generalfiskal ; habeas corpus ; kammeradvokat ; klient ; Landsforeningen af Forsvarsadvokater ; notar ; ombudsmand ; politiadvokat ; rigsadvokat ; retshjælp ; statsadvokat.

Litteratur

Candidati og examinati juris 1736-1936 : candidati politices 1852-1936 : candidati actuarii 1922-1936. / : A. Falk-Jensen og H. Hjort-Nielsen . - København : I kommission hos Gad, 1957. - 445 s.
'Mon ikke aret for den juridiske embedseksamens indforelse ved Københavns universitet, 1736, er et af de mere faste i de fleste historikeres bevidsthed? Formålet med den nye eksamen var at forsyne landet med »ærlige prokuratorer og lovkyndige dommere såvel i under- som i overret«. Regeringen var dog klar over, at det ville tage lang tid, for behovet var dækket, og som en slags nødordning åbnede man derfor mulighed for ikke akademikere til at tage en såkaldt dansk-juridisk eksamen, hvorefter sådanne kandidater med titel af examinatus juris kunne drive sagforervirksomhed. Nødordningen kom til at strække sig over længere tid, end nogen i det 18. arhundrede kunne forudse, nemlig 200 år. Den ophævedes ved kgl. anordning i 1931, og eksamen afholdtes sidste gang i 1936.
Finn H. Lauridsen: Anmeldelse i: Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) s. 139-140.
Leder: Advokatskikke. I: Information, 25. Juni 2018.
Leder: Schlütter-sagen viser faren ved blind tillid. I: Information, 9. Juni 2018.
Om advokatfirmaet Johan Schlütters dom i byretten.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page