jura

Latin: Retsvidenskab. Retsvidenskab opdeles i verslig ret og kirkeret, national og international ret samt offentlig og privatret.
Jura omfatter bl.a. ligestilling, lov og ret, lovkyndighed, rettigheder, fordringer og krav.
Se også: Advokat ; affære ; birketing ; duplik ; force majeure ; jernbyrd ; judex (dommer) ; fakultativ ; inhabil, inhabilitet ; judiciel ; jurisdiktion ; jurisprudens ; jurist ; Jurister mod atomvåben ; jus ad bellum ; jus post bellum ; justits ; Justitsministeriet ; konfession ; krimonologi ; lynjustits ; menneskerettigheder ; moratorium ; Nordisk Råd for Forskning i Europæisk Integrationsret ; nødret ; obstruktion ; paragraf ; EU pilotskrivelse ; proces ; Procesbevillingsnævnet ; præcedens ; præjudikat ; retfærdige krig ; retfærdighed ; retshistorie ; rumjura ; statskundskab ; søret.

Litteratur

Jura på Frue Plads : Juridisk forskning og uddannelse ved Københavns Universitet gennem 5oo år.
/ : Knud Waaben. Forlaget Thomson A/S, 2005.
Juraens-grundregler.dk. / : Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær, Leif Rørbæk. Drammelstrupgaard, 2007.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page