afgift

Beløb, der ydes som vederlag for brug af jord eller for andre rettigheder; især: skat.
Omtalt i: Betænkning 392.
Ifølge bestemmelserne i lov om almindelig omsætningsafgift omfatter afgiftspligten alle varer, der ikke er særligt undtaget. Enhver, der erhvervsmæssigt fremstiller eller driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, skal være registreret og svare afgift.
Afgiftspligten omfatter ikke bygninger og anden fast ejendom. Heraf følger dels, at der ikke skal betales afgift af handel med fast ejendom, dels, at den, der opfører fast ejendom, ikke skal svare afgift af dette arbejde.
Se også: Departementet for Told- og Forbrugsafgifter ; gebyr ; Skatte- og Afgiftsstyrelsen.

Litteratur

Leder: Sæt arveafgiften op. I: Information, 20. juni 2019.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page