Departementet for Told- og Forbrugsafgifter

Histtorisk direktorat oprettet 1919 i Finansministeriet og fra 1975 under: Ministeriet for Skatter og Afgifter.
Forsat fra: Generaltolddirektoratet.
Forsættes i 1989 i Skattedepartementet.
Omtalt i Betænkning 457.
Se også: Inspektoratet for Omsætningsafgifter ; Moms ; Nævnet for Afgift på Omsætningen af Stærke Drikke ; Nævnet vedrørende den Almindelige Omsætningsafgift ; Nævnet vedrørende Omsætningsafgift af Forskellige Varer ; OMS ; omsætning ; Omsætningsafgift ; skatTold.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page