skat

En skat er en (kostbar) værdigenstand, ofte lagt i en skattekiste.
Skatter er statslige afgifter som bl.a. bruges til betaling af militarismeomkostninger og andre offentlige udgifter.
Iføle grundlovens § 43 må 'ingen skat pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov', eksempelvis Skattestyrelsesloven og efter grundlovens § 46 må skatterne ikke opkræves, før finansloven eller en midlertidig bevillingslov er vedtaget af Folketinget.
Danske skatteopkrævere er eller har været: staten (Skatteministeriet også kaldet Ministeriet for skatter og afgifter, Told- og Skattestyrelsen), amter og ifølge grundlovens § 82 kommunerne.
Udviklingen af de statslige udgifter, den statslige skatteforvaltning og skatteudskrivning hænger nøje sammen med parlamentarismen og militarismeudgifternes udvikling.
Tidsskrift for Skatter og Afgifter.
Enkelte ældre militære skatter er markeret i se også henvisningerne.
Se også: Amtsregnskaber / amtstueregnskaber ; arbejdsmarkedsafgift ; A-skat ; boligskat ; brudeskat ; byskat ; censurabel ; census ; Consumtions- og Extra-Skats-Mandtaller ; defensionspenge ; dragonskat ; dækningsafgift ; dobbeltbeskatning ; ejendomsvurdering ; ejendomsværdiskat ; Extra-Skatten ; Folke-Skatten ; Finansministeriet ; forbrugsafgifter ; formue ; formuegrænse ; Forordning om kopper-Skatten i Danmark 31. Marts 1674 ; Forordning [om] Matricul-Skat og Rytterholds-Penge, samt Oxe- og Fleske-Skatten i Danmark ; Forordning om Proviant-Skatten over al Dmk. Ligel. 30 August 1670 ; Forordning om Studii-Skat, Cathedratico og Provste-Penge 4. Februar 1682 ; forskudsopgørelse ; fredsskat ; Fredsskattefonden ; fripenge ; frynsegoder ; frøkenskat ; Generaldirektoratet for Toldvæsenet og Skattedepartementet ; grundskat ; grundskattegæld ; grundskyld ; grundskyldsbetaling ; hartkorn ; hesteleje ; hesteleding ; hovedskat ; hoveri ; indkomstskat ; jizya ; jordebogsregnskaber ; jordebøger ; jordskat ; kapitalindkomstbeskatning ; kildeskat ; Kildeskattedirektoratet ; kildeskatteloven ; kirkelade ; kirkeskat ; Komitéen Dansk Skattehistorie ; Kgl. Regnskabs-Betiente ; Kontributionsregnskaber ; kopskat ; kornskat ; korstogsafgifter ; krigshielp ; krigsskat ; krigskonjunkturskat ; krigsstyr ; Kulbrinteskattenævnet ; kværsæde ; landgilde ; Landsoverskatterådet ; landrådsarkiver ; Landsskatteretten ; leding ; len ; lønmodtagerfradrag ; lønsumsafgift ; madskat ; Matricul-Skat / martrikkelskat ; marchpenge ; markskat ; merværdiskat ; multimedieskat ; munderingskammerpenge ; moms ; mølleskyld ; næsegæld ; NATO Status of Forces Agreement ; Overskyldrådet ; PAL-skat (skat af pensionsopsparingsafkast) ; penge ; Plakat om Familie- og Folke-Skattens Forpagtning paa Landet 23. September 1698 ; plovskat ; prinsessestyr ; proviantskat ; ret leding ; rentekammeret ; rostjeneste ; rustningshavre ; rytterholdspenge ; sambeskatning ; selvbeskatning ; Skat-Kammeret ; Skatteankenævnet ; skatteborger ; skattebøde ; skattefar ; skatteflygtning ; skattefradrag ; Skattefradragskommissionen ; skattefradragsret ; skattefri ; skattefrihed ; skatteflugt ; skattegab ; skattegrundlag ; skattehul ; skatteindtægter ; skattekorn ; skattekroner ; skattelettelse ; skatteligning ; skatteloft ; skattely ; skattemyndigheder ; skatteopjekter ; skatteopkræver ; skatteopkrævning ; skatteparadis ; skattepenge ; skattepligtig ; skattepolitik ; skatteplyndring ; Skatterådet ; skattesag ; skattesmæk ; skattesnyd ; skattesnyderi ; skattestop ; skattesvindel ; skattesystem ; skattetryk ; skattetænkning ; skatttevæsen ; skatteyder ; skæppekornskat ; særskat ; sømandsskat ; Sømandsskattenævnet ; Jens Thoft ; Henry David Thoreau ; tiende ; told ; topskat ; tribut ; tyrkeskat ; udbyttebeskatning ; udbytteskat ; udgærdsleding ; vejskat ; Vurderingsstyrelsen ; værneskat ; ægt ; øreskat.

Litteratur

Christiansen, Carl S.: Om Amtsregnskaberne som historisk Kilde. I: Fortid og Nutid bd. 4, 1923.
Dansk Skattehistorie I-VI. / af Mikael Venge, Leon Jespersen, Claus Rafner, Anders Monrad Møller og Hans Chr. Johansen. Told- og Skattehistorisk Selskab, 2002-.
Horn, Geo: Fra krigsskat til Fredsskat, 2007.
Hultqvist, P.: Försvar och skatter. 1955.
Løgstrup, Birgit: Jorddrot og offentlig administrator : Godsejerstyret inden for skatte- og udskrivningsvæsnet i det 18. århundrede, 1983.
Nielsen, Oluf : Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse VI : Kjøbenhavn under Kong Frederik den Fjerde (1699-1730).
- København : G. E. C. Gad, 1892.
Skatter og afgifter : Oversigt, 1976-. / : Danmarks Statistik.
Skatter og Skatteforvaltning i ældre Tider / Helge Nielsen ; Victor Thalbitzer, 1948.
Tabellarisk Oversigt over de Kongeriget Danmarks forskjellige Distrikter paahvilende Belöb af Gammelskat, [hartkornsskat], Ager og Engs Hartkorn, Skovskyld og Mölleskyld . - København : Bianco Luno, 1852.
Theils, Lone: Britiske soldater i farezoner skal skattelettes. I: Berlingske Tidende, 10/11/2006.
Ulsig, Erik: Landboer og byder, skat og landgilde : de danske fæstebønder og deres afgifter i det 12. og 13. Århundrede.
I: Middelalder, metode og medier : Festskrift til Niels Skyrum Nielsen, 1981, s. 137-166.
Valgren-Voigt, Sten: Scharlas sidste slag om milliarder til danskerne. I: Politiken, 12/04/2006.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page