Omsætningsafgift

Skat eller afgift til staten af, hvad der er genstand for omsætning i alm. beregnet som en vis procent af bruttoomsætningen.
Omtalt i Betænkningerne 182, 202, 932.
Se også: Departementet for Told- og Forbrugsafgifter ; Inspektoratet for Omsætningsafgifter ; Moms ; Nationaløkonomi ; Nævnet for Afgift på Omsætningen af Stærke Drikke ; Nævnet vedrørende den Almindelige Omsætningsafgift ; Nævnet vedrørende Omsætningsafgift af Forskellige Varer ; OMS ; omsætning.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page