bondefred ; bondefrede ; grænsefred

Seperataftaler eksempelvis mellem almuen, præster og bønder i de dansk-svenske grænselandskaber omkring 1505 frem til 1658. Bondefreden er ikke afgrænset i tid og omfatter landskaberne på begge sider af grænsen fra Brømseåen i øst til Halland i vest. Bondefreden virkede. I 1658 'sluttede Skaane, Bekinges og Smaalands Almuer med deres Præster i Spidsen, en Bondefred efter gammel Skik, og Krigen fik paa denne Kant mindre Betydning', indtil snaphanerne brød bondefreden.
Bondefreden er en del af gudsfreden.

Litteratur

Hammerich, Fr.: Christiern II. i Sverrig og Carl X. Gustav i Danmark : Historisk Foredrag holdte i det Skandinaviske Selskab. - København : F. H. Tide, 1847. - 268 s. ; s. 143. [Haves: Odense Centralbibliotek].
Helwg, Ludweg: Den danske kirkes Historie efter Reformationen. bd 1. 1951 s. 388-389.
Lindberg, F.: Bondefreder under svensk medeltid. I: Svensk Historisk Tidsskrift, 1928. s. 1-32.
Venge, Mikael: Bondefred og Grænsefred. I: Historisk tidsskrift, 1980:1 s. 40-63, specielt s. 57.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page