Lars Bjørnbak

Bjørnbak, Lars

F. 1824 D. 1878
Liberal underviser, kristen pacifist, journalist, demokrat og kvindesags­forkæmper, bl.a. inspireret af Rasmus Sørensen. Intitativtager til Jysk Folkeforening 1862 (Senere Det Bjørn­bakske Venstre, Bjørnbakkerne eller Bondevennerne) som fra 1870-71 blev en del af Det forenede Venstre.
Uddannet skoelærer 1843. Lars Bjørnbak var modstander af 1864-krigen, Grundtvigs skoletanker og modstander af den gennemsete grundlov 1866.
Han etablerer Viby højere Landboskole, Århus 1857 ud fra mottoet: Kundskab er magt, uvidenhed er trældom. Altså: Fremad bondemand, frem!
Fyret fra Viby højere Landboskole 1866 af politiske årsager (Viby Højskole ophører 1899). Efterfølgende forstander for Fjellerad Højskole til 1879. Opretter sommerkurser for unge piger 1868.
Grundlægger Aarhus Amtstidende 1866.
Søgte forgæves valg til folketinget 1852, 1865 og 1873.
Lars Bjørnbaks pacifisme udtrykkes bl.a. i en Fredsadresse i Aarhus Amtstidende i 1874-1875, der i “Overbevisningen om, at det er af Fredens og den fredelige Afgørelses Vej, at vor Fædreland skal søgge sin Frelse, sin Bestaaen som selv­stændigt Samfund, og ikke ved at slaa paa Sværdet og ved vidt drevne Rustninger, opfordre[s] Rigsdagen til at virke for oprettelsen af en europæisk Voldgiftdomstol til Afgørelse af internationale Stridigheder”.
I 1870 skriver cand. theol. Sophus von Haven og Lars Bjørnbak den første danske antimilitaristiske adresse til rigsdagen, Odderadressen.
Lars Bjørnbak byggede sin argumentation mod militærvæsnet på det nye Testamente:
“Tankerne om Krig og Blodsudgydelser stred med den kristelige Religions klareste Grundsætninger”.
Medlem af 1. Internationale til slaget på Fælleden i 1871.
Initiativtager til bygningen af Århus folkelige Forsamlingsbygning 1875.
Bror til Thomas Bjørnbak.
Se også: J. C. Hummeluhr.

Litteratur

Bjørnbak, Lars: Lars Bjørnbaks Liv og Virke.
Aarhus Amtstidende, 1880.
Bjørnbak, Lars: Et lille Bidrag til min Tids Historie.
Aarhus Amtstidende, 1871 og 1872.
Folketingstidende 1871-1873.
Gaarmand, Søren Christensen: Frem Bondemand Frem : Et Alvorsord til den danske Bondestand. - Århus : Eget forlag, 1854.
Jensen, Hans: Lars Bjørnbak og den Bjørnbakske Bevægelse : Bidrag til det danske Landbo-Demokratis (Venstres) Historie. - Gyldendal : 1919. - 172 s.
Larsen, Thomas: En Gennembrudstid : Fra det nittende Aarhundredes sidste Halvdel : Tidsbilleder fra Vensyssel. - København : Schønberg, 1917. - 204 s.
Rasmussen, Marius: Lars Bjørnbak : En Levnedsbeskrivelse. - København : Prior, 1916. - 60 s. Også trykt i Historie II, 1916.
S.: Lars Bjørnbak og Arbejderbevægelsen. - Århus : Særtryk af Demokraten, 1891. - 36 s.
Strange Nielsen, A.: Kundskab er magt : Fortsættelsesskoler i landbosamfundet. Odense Universitetsforlag, 1998. - ISBN 87-7838-293-9.
Vennekilde Andreasen, Rasmus: Bjørnbak og socialismen : På baggrund af tidens aviser undersøges Lars Bjørnbaks folkelige bevægelses forhold til den begyndende danske arbejderbevægelse særligt i perioden 1871-72, med specielt henblik på udviklingen omkring Århus-egnen. Århus Universitet, 2001.
Østergaard, N. F.: Da Lars Bjørnbak oprettede Viby Højskole. I: Østjysk Hjemstavn, 1936 s. 108-122.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page