Folkepartiet ; Folketingets Venstre ; Venstre ; Det forenede Venstre

Retningsangivelse; I den franske nationalforsamling 1789 sad medlemmerne af Venstre til venstre for talerstolen.
Dansk bondeparti grundlagt i 1871 bestående af Bondevennernes Selskab, Det folkelige Venstre, det nationale Venstre, Jysk Folkeforening og Mellempartiet. Det oprindelige liberale parti ville parlamentarisme og bekæmpede provisorielovgivningen, skyttesagen og Københavns befæstning. Det litterære Venstre. Splittes i 1877 ved dannelsen af Folketingets Venstre og Det danske Venstre? og splittes igen i 1895 ved dannelsen af Venstrereformpartiet. Systemskiftet og første ministerium 1901. Splittet i 1905 på grund af uenighed om forsvarspolitikken ved dannelsen af Det radikale Venstre. Militærkritisk frem til forsvarsforliget i 1909. Medlem af Samlingsregeringen juli 1940-1943.
Tilhænger af Danmarks medlemskab af Atlantpagten 1949.
VK mindretalsregering støttet af Dansk Folkeparti under Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen 2001-2011.
V mindretalsregering under Lars Løkke Rasmussen 2015.
Venstre stemmer 2003 for forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational sikringsstyrke i Irak.
Aviser: Frederiksborg Amtsavis, Morgenbladet fra 1873, Politiken til 1905, Sorø Amtstidende, Vensyssel Tidende, Vestkysten, Aalborg Amtstidende, Aarhus Amtstidende. Blandt venstrepolitikere kan nævnes: Elin Appel, Erik Appel, Anders Andersen, Fredrik Bajer, Thomas Banke, Christian Berg, Lars Bjørnbak, Thomas Bjørnbak, F. Bojesen, Edvard Brandes, Peter Brixtofte, Jens Busk, Jens Christian Christensen, Bjørn Elmquist, justitsminister Aage Elmquist, Anders Fogh Rasmussen, Søren Gade, Birthe Rønn Hornbech, Viggo Hørup, Sofus Høgsbro, Svend Høgsbro, J. L. Holstein, Eva Kjer Hansenm Henning Jensen, Bent Jensen, Svend Aage Jensby, Ulrik Kragh ; Knud Kristensen, Otto Liebe, Espen Lunde Larsen, Niels Neergaard og Ulla Tørnæs.
Se også: Danmark: Politiske partier ; Farum-skandalen ; kammerateri ; LS (Landbrugernes Sammenslutning ; privatisering ; Statsløsekommissionen.

Litteratur

520 dage der forandrede Danmark. / : Kaare R. Schou. Gad, 2017.
Dragsdahl, Jørgen: Dansk udenrigspolitiks hulemand er ikke væk. I: Information, 12/01/2005.
Folketinget vildledt om irakiske fanger: Folketinget fik i flere tilfælde direkte forkerte oplysninger fra forsvarsminister Søren Gade (V), når ministeren under ministeransvar skulle besvare spørgsmål om håndteringen af irakiske fanger I flere svar til Folketingets Forsvarsudvalg har tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) givet direkte forkerte oplysninger om fangehåndteringen i Irak. Spørgsmålet er nu, om Gade har overtrådt ministeransvarsloven ved imod bedre vidende at vildlede Folketinget, påpeger jurist Sten Bønsing. / : Sebastian Gjerding, Anton Geist, Ulrik Dahlin.
Lagt på information.dk 27. december 2011 kl. 22:07. Bragt i den trykte udgave 28. december 2011 på side 6 i 1. sektion.
Houmark Andersen, Iver: Foghs ministre peger på vennerne. I: Information, 12/28/2004.
Houmark Andersen, Iver: Fogh - en god kammerat. I: Information, 12/28/2004.
Leder: Bedrag. I: Information,. 17. juli 2014.
Leder: Bistandskrejlere på slap line. I: Information, 26. juni 2015.
Leder: Borgmestermanerer. I: Information, 12. november 2015.
Leder: En bedre verden uden for Venstre. I: Information, 8. februar 2018.
Om Jakob Engel-Schmidt.
Leder: Det danske riges frygt og elendighed. I: Information, 11. juni 2015.
Leder: Endnu en kommission er mystisk nedlagt [Pensionskommissionen]. I: Information, 30. juni 2015.
Det danske pensionssystem – internationalt anerkendt, men ikke problemfrit / : Pensionskommissionen, 2015.
Leder: Energireform på pause. I: Information, 15. september 2015.
Leder: Fattig og farligt. I: Information, 2. september 2015.
Om starthjælp til flygtninge.
Leder: Folkelige nedskæringer. I: Information, 1. oktober 2015.
Om dansk bistandshjælp.
Leder: Folketinget må standse Venstres statsfup. I: Information, 3. oktober 2015.
Leder: Frygten for Fakta. I: Information, 30. juni 2015.
Om Irakkommissionens nedlægelse ved regeringen Lars Løkke Rasmussen II.
Leder: Fupkvote opbrugt. I: Information, 8. juli 2017.
Leder: Halv Holst. I: Information, 8. august 2015.
Om dobbeltløn.
Leder: I lommen på landbrugslobbyen. I: Information, 9. februar 2016.
Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. Bæredygtigt Landbrug.
Leder: Klippe-Klistre minister. I: Information, 4. november 2015.
Om videnskabsminister Espen Lunde Larsens phd afhandling om N.F.S. Grundtvig.
Leder: Komiske Løkke. I: Information, 9. juli 2015.
Leder: Krigsmand Jensens værktøjskasse. I: Information, 4. december 2015.
Udenrigsminister Kristian Jensen vil undersøge mulighederne for, at Danmak øger kampen mod ISIS.
Leder: Kvotekorruption. I: Information, 12. april 2017.
Leder: Lars Løkke som en dansk Trump. I: Information, 5. juni 2019.
Leder: Lastværksministeren. I: Information, 3. juni 2016.
Om hastebehandlede lovforslag i Folketinget.
Leder: Lidt for smart. I: Information, 15. september 2015.
Om regeringens afskaffelse af den tekniske fattigdomsgrænse.
Leder: Løkkes luskeri. I: Information, 9. september 2015.
Leder: Løkke vildleder om økonomien. Det er forkert, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bliver ved med at hævde, at han overtog en dårlig økonomi i 2015 og siden har ryddet op. I stedet prioriterede han pengene til skattelettelser frem for offentligt forbrug. Det fastslår en række økonomiske eksperter. I: Information, 22.. maj 2019.
Leder: Luk ministeriet. I: Information, 18. august 2008.
Leder: Masseovervågning. I: Information, 4. februar 2016.
Leder: Miljøangreb. I: Information, 24. november 2015.
Leder: Miljøtømning.I: Information, 4. juli 2015.
Om randzoner.
Leder: Ministerens mavefornemmelse [flygtningepolitik]. I: Information, 25. juli 2015.
Leder: En misforstået stat. I: Information, 28. Januar 2016.
Leder: Pind og pressen. I: Information, 31. august 2015.
Leder: Pinds selvmål. I: Information, 25. november 2015.
Om EU folkeafstemnngen om retsforbeholdet.
Leder: Pinlig rejse. I: Information, 15. juli 2015.
Miljø- og landbrugsminister Eva KjerHansens rejse til EU om vandmiljøet i Danmark.
Leder: Politik, der skaber fattigdom. I: Information, 9. juni 2015.
Leder: Regeringen fupper med forureningen. I: Information, 16. februar 2016.
Leder: Stakkels nationalscene .I: Information, 12. december 2015.
Leder: Svingdør-Anders. I: Information, 6. august 2015.
Leder: Tak for kaffe. I: Information, 31. juli 2015.
Om stressede piloter og flymekanikere i Irak.
Leder: Tak til Holst. I: Information, 11. august 2015.
Om grundlaget for Irakkrigen.
Leder: Tilbagevirkende 'Støjbjerg. I: Information, 1. juli 2016.
Leder: Ukamplysten. I: Information, 1. oktober 2015.
Om den nye forsvarsminister Peter Christensen.
Leder: V for visionsløs. I: Information, 2. september 2015.
Leder: Venstre vil ikke videre. I: Information, 4. april 2016.
Om Energikommissionen af 2016.
Leder: Venstres kamp mod Klimarådet. I: Information, 7. januar 2019.
Neel Gjertsen, Marchen: Virkeligheden indhenter Fogh. I: Information, 12/23/2010.
Sundhedsministeriet nøler i sag om konventionsbrud. / : Sebastian Abrahamsen. I: Information, 24. august 2015.
Thomsen, Niels: Venstrepressens spaltning. I: Dagsbladskonkurrencen 1870-1970 s. 204-216.
Ventre i 100 år : Et folk vågner / Hans Lund ; Arne Fog Pedersen. 1970. - ISBN 87-7419-0001.
Venstre vildleder om grænseværdier for sprøjtegift: Miljøordfører beroliger med, at fund af rester af sprøjtegift i vand ikke overskrider 'den sundhedsfagligt fastsatte grænseværdi'. Men en sådan grænseværdi indgår ikke i de forskrifter, vandværkerne skal overholde. Den reelle grænseværdi for drikkevand er overskredet i 26-29 procent af prøverne. / : Jørgen Steen Nielsen ; Frederik Timm Bentsen. I : Information, 15. marts 2018.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page