Folkepartiet ; Folketingets Venstre ; Venstre ; Det forenede Venstre

Retningsangivelse; I den franske nationalforsamling 1789 sad medlemmerne af Venstre til venstre for talerstolen.
Dansk bondeparti grundlagt i 1871 bestående af Bondevennernes Selskab, Det folkelige Venstre, det nationale Venstre, Jysk Folkeforening og Mellempartiet. Det oprindelige liberale parti ville parlamentarisme og bekæmpede provisorielovgivningen, skyttesagen og Københavns befæstning. Det litterære Venstre. Splittes i 1877 ved dannelsen af Folketingets Venstre og Det danske Venstre? og splittes igen i 1895 ved dannelsen af Venstrereformpartiet. Systemskiftet og første ministerium 1901. Splittet i 1905 på grund af uenighed om forsvarspolitikken ved dannelsen af Det radikale Venstre. Militærkritisk frem til forsvarsforliget i 1909. Medlem af Samlingsregeringen juli 1940-1943.
Tilhænger af Danmarks medlemskab af Atlantpagten 1949.
VK mindretalsregering støttet af Dansk Folkeparti under Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen 2001-2011.
Venstre stemmer 2003 for forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational sikringsstyrke i Irak.
Aviser: Frederiksborg Amtsavis, Morgenbladet fra 1873, Politiken til 1905, Sorø Amtstidende, Vensyssel Tidende, Vestkysten, Aalborg Amtstidende, Aarhus Amtstidende. Blandt venstrepolitikere kan nævnes: Elin Appel, Erik Appel, Anders Andersen, Fredrik Bajer, Thomas Banke, Christian Berg, Lars Bjørnbak, Thomas Bjørnbak, F. Bojesen, Edvard Brandes, Peter Brixtofte, Jens Busk, Jens Christian Christensen, Bjørn Elmquist, Anders Fogh Rasmussen, Søren Gade, Birthe Rønn Hornbech, Viggo Hørup, Sofus Høgsbro, Svend Høgsbro, J. L. Holstein, Henning Jensen, Bent Jensen, Svend Aage Jensby, Ulrik Kragh ; Knud Kristensen, Otto Liebe, Niels Neergaard.
Se også: Danmark: Politiske partier ; Farum-skandalen ; kammerateri ; LS (Landbrugernes Sammenslutning ; privatisering.

Litteratur

Dragsdahl, Jørgen: Dansk udenrigspolitiks hulemand er ikke væk. I: Information, 12/01/2005.
Folketinget vildledt om irakiske fanger: Folketinget fik i flere tilfælde direkte forkerte oplysninger fra forsvarsminister Søren Gade (V), når ministeren under ministeransvar skulle besvare spørgsmål om håndteringen af irakiske fanger I flere svar til Folketingets Forsvarsudvalg har tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) givet direkte forkerte oplysninger om fangehåndteringen i Irak. Spørgsmålet er nu, om Gade har overtrådt ministeransvarsloven ved imod bedre vidende at vildlede Folketinget, påpeger jurist Sten Bønsing. /: Sebastian Gjerding, Anton Geist, Ulrik Dahlin.
Lagt på information.dk 27. december 2011 kl. 22:07. Bragt i den trykte udgave 28. december 2011 på side 6 i 1. sektion.
Houmark Andersen, Iver: Foghs ministre peger på vennerne. I: Information, 12/28/2004.
Houmark Andersen, Iver: Fogh - en god kammerat. I: Information, 12/28/2004.
Neel Gjertsen, Marchen: Virkeligheden indhenter Fogh. I: Information, 12/23/2010.
Thomsen, Niels: Venstrepressens spaltning. I: Dagsbladskonkurrencen 1870-1970 s. 204-216.
Ventre i 100 år : Et folk vågner / Hans Lund ; Arne Fog Pedersen. 1970. - ISBN 87-7419-0001.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page