Esbjerg Fredsbevægelse

Esbjerg Fredsbevægelse blev stiftet d. 3. marts 1980 under navnet "Esbjerg Fredskomitè". Under den "kolde krig" var vi en stor organisation med over 300 medlemmer. Nu er vi under 30 medlemmer - men stadig aktive. I Esbjerg Fredsbevægelse arbejder vi på at få fjernet de mest uhyggelige våben, våben som ikke er nødvendige for at kunne opretholde lov og orden i verdenen.
Fred er for Esbjerg Fredsbevægelse mere end fravær af krig. For at opnå fred, skal der også arbejdes på økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling.
Esbjerg Fredsbevægelse har hjemmesiden: www.peaceweb.dk
I september 2002 forsøget Esbjerg Fredsbevægelse at få opbakning til dannelse af Danmarks Fredsråd, det lykkedes ikke i første omgang, men ved et forberedende møde d. 1. februar var der opbakning. Så den 28. februar 2003 blev Danmarks Fredsråd dannet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page