dom

Afgørelse i en retsag der træffes af en dommer.
Domme samles i domssamlinger.
Også meningstilkendegivelse, bedømmelse, eksempelvis fordomme.
Blandt publikationer med aktuelle domme kan nævnes Tidsskrift for Kriminalret og Ugeskrift for Retsvæsen
Se også: Anbringelsesdom ; behandlingsdom ; byretsdomme ; censur ; domhus ; dommedag ; dommerkendelse ; domsanbringelse ; domspraksis ; evaluering ; herredstingsdomme ; kendelse ; landstingsdomme ; omdømme ; proces ; proportionalitetsprincippet ; præcedens ; præjudikat ; retspraksis ; rigsrådsdomme ; sandhed ; straksdomme ; voldgift ; udeblivelsesdom ; søretsdomme.

Litteratur

Oversigt over trykte afgørelser afsagt af danske domstole, hvor internationale konventioner om menneskerettigheder er blevet påberåbt eller anvendt. Opdatering af bilag 1 til betænkning 1407, 2001. (Perioden fra og med UfR hæfte 26/2001 til og med 15/8 2005). / : Kristina Ravn, Afdelingen for Retslære, Aarhus Universitet.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page