døv; døvhed

Latin: Handikappet, person eller dyr som delvis eller helt mangler hørelsen, en sygdom som kan være medfødt, arvet, eller erhvervet.
Døvblindhed
Usher syndrom - en kort beskrivelse. / : Videnscentret for Døvblindblevne, 2010.
Mennesker med døvblindhed opdeles typisk i to grupper, døvblindfødte og døvblindblevne, afhængig af om døvblindheden indtræder før barnet har fået et sprog (evt. er medfødt), eller om den først indtræder senere. Denne opdeling finder sted, fordi disse to grupper er vidt forskellige, hvad angår selve funktionsnedsættelsen, anvendte kommunikationsformer, psykiske, udviklingsmæssige, adfærdsmæssige og sociale problemer og livssituation i øvrigt.
Usher syndrom er en arvelig sygdom, der optræder som en kombination af en hørenedsættelse (der kan variere fra moderat hørenedsættelse til egentlig døvhed), øjensygdommen retinitis pigmentosa, også kaldet rp, der gradvist ødelægger øjets nethinde samt evt. balanceproblemer.
Høretabet er sensorineuralt, dvs. det skyldes en forandring i den del af det indre øre, der kaldes sneglen (cochlea). Når man hører noget, er det slutresultatet af en proces, hvor øret rammes af lydbølger, der af cellerne i sneglen omdannes til elektriske signaler, der føres videre ad hørenerven til hjernen, hvor de opfattes som lyd. Ved et sensorineuralt høretab forhindres denne proces, hvilket medfører, at lydbølgerne, der rammer øret, slet ikke eller kun delvist opfattes af hjernen.
En tunghør er en person eller dyr med stærkt svækket hørelse; hørehæmmet.
Omtalt i Betænkning 494.
Se også: Blind ; Danske Døves Landsforbund ; Døvenævnet ; Tunghørenævnet ; Undervisningsrådet for Det Kgl. Døvstummeinstitut.

Litteratur

Ordbog over Dansk Tegnsprog .

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page