handicap

Mere eller mindre invalidrende sygdomme som medfører fysiske eller neurologiske funktionsnedsættelser, herunder tab af mobilitet, eksempelvis blindhed og døvhed.
I international lovgivning: FN's konvention om rettigheder for personer med handicap.
Notat om handicapbegrebet : og praksis om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af handicap.
/ : Ligebehandlingsnævnet, 2018.
Lovens handicapbegreb er knyttet til begrænsninger i den enkelte persons arbejdsliv som følge af en medfødt fysisk eller psykisk tilstand eller som følge af en skade efter ulykke eller sygdom. Vurderingen af, om en person har et handicap i lovens forstand, giver anledning til spørgsmål, som adskiller sig fra andre diskriminationsområder. Det har ingen betydning for vurderingen af, om der foreligger et handicap, om arbejdsgiveren havde kendskab til arbejdstagerens tilstand, sygdom og/eller handicap på tidspunktet for ansættelsen eller afskedigelsen.
Ligebehandlingsnævnet har i perioden 2009-2017 behandlet 217 sager om diskrimination på grund af handicap på arbejdsmarkedet.
Se også: Ankestyrelsen ; Det centrale handicapråd ; invalid : De samvirkende Invalideorganisationer : socialpolitik.

Litteratur

Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016. / : Malene Rode Larsen. SFI , 2017.
; Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2017:15)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page