diktatur

Latin: Enmands - eller fåmandsvælde med en centraliseret magt; regeringsformen i en stat, hvor magten udøves af en diktator.
En herskers uindskrænkede, enevældige magt over sine undersåtter som ikke har nogen medbestemmelsesret.
Der var koncentrationslejre i alle diktaturstater i mellemkrigsårene.
Se også Autokrati ; despoti; militærdiktatur ; nationalsocialisme ; rædselsregimente ; sikkerhedstjeneste.

Litteratur

Jyllands-Posten, diktaturet, krystalnatten og jøderne. / : Morten Thing.
Roskilde Universitetsbibliotek, 2013.
; Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 56)
Paamand, Tom Vilmar: Danmark hjælper diktatorerne til våben. I: Informations kronik, 03/18/2011.
Radek, Karl: Proletarian dictatorship and terrorism ([1921]).
- http://www.archive.org/details/proletariandicta00rade
Dictators Latin America - udateret dokumentarfilm.
- http://www.archive.org/details/dictatorsla
Singer, Kurt: Europas diktatorer : 24 diktatorer från Hitler til Stalin.
- Stockholm : Axel Holmströms förlag, 1936. - 112 s.
Sharp, Gene: Fra diktatur til demokrati. Informations forlag, 2011.
Szántó, Béla: Klassenkämpfe und Diktatur des Proletariats in Ungarn ([1920]).
- http://www.archive.org/details/klassenkmpfeun00szuoft


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page