sikkerhedspoliti ; retssikkerhedspolitiet, sikkerhedstjeneste

Latin: Sikkerhedstjeneste er underlagt politiet, eller direkte under f.eks. Indenrigs- eller Justitsministeriet, som f.eks. den britiske indenrigs sikkerhedstjeneste, British Security Service (tidl. kendt under forkortelsen MI5, Military Intelligence, 5 th. Office), der er underlagt Home Office, Indenrigsministeriet. Men "sikkerhedstjeneste" er som begreb mere end blot et psynonym for efterretningsvirksomhed alene underlagt politiet. Militæret opretholder også sikkerhedstjenester, og i Danmark er Forsvarets Efterretningstjenestes Sikkerhedsafdeling således ansvarlig for etableringen af en sådan tjeneste inden for Forsvaret, ligesom FE på vegne af Forsvarschefen, fører tilsyn med og rådgiver lokale tjenestesteders interne sikkerhedstjenester rundt om i landet, og i relation til danske styrker på fredsstøttende eller humanitære operationer i udlandets "brandpunkter". Politiet opretholder også en sikkerhedstjeneste. Både Politiets Efterretningstjeneste og Københavns Politi har sikkerhedstjenester, som en del af deres organisation. PET betegnes af sig selv som en indenrigs (indenlandsk) sikkerhedstjeneste, men har derudover en specifik afdeling, som tager sig af diverse sikkerhedsopgaver. Københavns Politi har en mindre særskildt enhed, som tager sig af specifikke sikkerhedsopgaver, kendt som Plan & Sikkerhedssektionen.
Se også Dissident ; FBI ; GIA ; IB ; KGB ; kolllabortør ; milits ; US Mutual Security Agency ; POT ; SB : Stasi ; StB ; SÄPO.

Litteratur

Stampe, Birgitte: Redegørelse om dele af Politiets Efterretningstjenestes virksomhed april 1998.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page